Tozu dumana katıp savuran (rüzgar)lara,

Derken, ağır yük taşıyan (bulut)lara.

Sonra kolaylıkla akıp gidenlere,

Sonra buyruğu taksim edenlere andolsun.

Size vaad edilmekte olan hiç tartışmasız doğrudur.

Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.

'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun;

Siz, gerçekten birbirini tutmaz bir söz (çelişkili ve aykırı görüşler) içindesiniz.

Ondan çevrilen çevrilir,

Kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan söyleyenler';

Ki onlar, 'bilgisizliğin kuşatması' içinde habersizdirler.

"Hesap ve ceza (din) günü ne zaman?" diye sorarlar.

O gün onlar, ateşin üstünde tutulup eritilecekler.

"Tadın fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir."

Şüphesiz muttaki olanlar, cennetlerde ve pınarlardadırlar;

Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda (güzel davranışta) bulunanlardı.

Gece boyunca da pek az uyurlardı.

Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi.

Onların mallarında dilenip isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

Ve kendi nefslerinizde de. Yine de görmüyor musunuz?

Gökte rızkınız vardır ve size vaadolunmakta olan da.

İşte, göğün ve yerin rabbine andolsun ki şüphesiz, o (size vaad edilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, elbette kesin bir gerçektir.

Sana İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi?

Hani yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam" demişti. "Münker bir kavim."

Hemen (onlara) sezdirmeden ehline (ailesine) gidip, çok geçmeden semiz bir buzağı ile (geri) geldi.

Derken onlara yaklaştırıp (ikram etti); "Yemez misiniz?" dedi.

(Onlar yemeyince) Bunun üzerine içine bir tür korku düştü. "Korkma" dediler ve ona bilgin bir erkek çocuk müjdesini verdiler.

Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: "Kısır, yaşlı bir kadın (mı doğum yapacakmış)?" dedi.

Dediler ki: "Öyle. (Bunu) Senin rabbin buyurdu. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir."

(İbrahim) dedi ki: "Şu halde sizin asıl isteğiniz nedir, ey elçiler?"

"Doğrusu biz, suçlu günahkar bir kavme gönderildik" dediler.

"Üzerlerine çamurdan (iyice sertleşip kaskatı kesilmiş) taşlar yağdırmak için."

"(Ki bu taşların her biri,) rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir."

Bu arada, inançlılardan orda kim varsa çıkardık.

Ne var ki, orda müslümanlardan olan bir evden başkasını bulmadık.

Ve orada, acı bir azabtan korkanlar için bir ayet bıraktık.

Musa (olayın)da da (düşündürücü ayetler vardır). Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik;

Fakat o, 'Bütün kişisel ve askeri gücüyle' yüz çevirdi ve: "(Bu,) Ya bir büyücü veya bir delidir" dedi.

Bunun üzerine, biz onu ve ordularını yakalayıp denize attık; (ki o,), 'kınanacak işler yapıyordu'.

Hani onların üzerine kökleri kesen (akim) bir rüzgar gönderdik.

Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka çürütüp kül gibi dağıtıyordu.

Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın" denmişti.

Ancak rablerinin buyruğuna baş kaldırdılar; böylece bakıp dururlarken, onları yıldırım çarpıp yakaladı.

Artık ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler, ne yardım bulabildiler.

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasıklar kavmiydi.

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişleticiyiz.

Yeri de biz döşeyip yaydık; ne güzel döşeyici(yiz).

Ve biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp düşünürsünüz.

Öyleyse, Tanrı'ya doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.

Tanrı ile beraber başka bir tanrı(yı ortak) kılmayın. Gerçekten sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.

İşte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka: "Büyücü ve cinlenmiş" demişlerdir.

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy)' bir kavimdirler.

Öyleyse sen, onlardan yüz çevir; artık kınanacak değilsin.

Sen öğüt verip hatırlat! Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma, inançlılara yarar sağlar.

Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve onların beni doyurup beslemelerini de istemiyorum.

Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Tanrı'dır.

Artık gerçekten, zulmedenler için, (geçmişteki) arkadaşlarının günahlarına benzer bir günah vardır. Şu halde acele etmesinler.

Kendilerine vaadedilen o (azab) günlerinden dolayı vay o küfredenlere.