Yerin korkunç bir depremle sarsıldığı,

Yerin ağırlıklarını fışkırttığı,

İnsanın da, 'Buna ne oluyor?' dediği zaman,

İşte o gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün, insanlar yapmış oldukları kendilerine gösterilsin diye bölükler halinde çıkagelirler.

Kim bir atom ağırlığı iyilikte bulunursa onu görür.

Ve kim bir atom ağırlığı kötülükte bulunursa onu görür.