Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman.

Ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı (zaman).

Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği (zaman).

O gün (izin günü), (arz) haberlerini anlatacak.

Rabbinin ona vahyetmesi ile.

İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak.

Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.

Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür.