Vaktâ ki, yer kendisine ait şiddetli bir zelzele ile sarsılır.

(2-3) Ve yer ağırlıklarını dışarıya çıkarır. Ve insan, «Buna ne oluyor?» der.

(2-3) Ve yer ağırlıklarını dışarıya çıkarır. Ve insan, «Buna ne oluyor?» der.

O gün (yeryüzü) kendi haberlerini anlatıverir.

Çünkü, şüphe yok Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için perakende bir halde dönerler.

Artık her kim bir zerre ağırlığında bir hayır işlemiş ise onu görecektir.

Ve her kim bir zerre miktarı bir şer işler ise onu görecektir.