İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.


1. izâ zulzileti : sarsıldığı zaman
2. el ardu : arz, yeryüzü, toprak
3. zilzâle-hâ : onun şiddetli sarsıntısı

Ve ahrecetil ardu eskâlehâ.


1. ve ahreceti : ve dışarı çıkardı
2. el ardu : arz, yeryüzü, toprak
3. eskâle-hâ : onun ağırlıkları

Ve kâlel insânu mâ lehâ.


1. ve kâle : ve dedi
2. el insânu : insan
3. : olmadı
4. lehâ : onda, onun

Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.


1. yevme izin : izin günü
2. tuhaddisu : basedecek, anlatacak
3. ahbâre-hâ : kendi haberlerini

Bi enne rabbeke ehvâ lehâ.


1. bi enne : sebebi ile
2. rabbe-ke : senin Rabbin
3. evhâ lehâ : ona vahyetti

Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.


1. yevme izin : izin günü
2. yasduru : ortaya çıkacak
3. en nâsu : insanlar
4. eştâten : ayrı ayrı olarak
5. li yurav : gösterilmesi için
6. a'mâle-hum : onların amelleri

Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).


1. fe men : o zaman kim
2. ya'mel : yapar
3. miskâle : ölçü, ağırlık, miktar, kadar
4. zerretin : bir zerre, en küçük miktar
5. hayren : bir hayır
6. yera-hu : onu görür

Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).


1. ve men : ve kim
2. ya'mel : yapar
3. miskâle : ölçü, ağırlık, miktar, kadar
4. zerretin : bir zerre, en küçük miktar
5. şerren : bir şerr
6. yera-hu : onu görür