Yer o müthiş sarsıntısıyla sarsıldığında,

Ve bütün ağırlıklarını dışarı çıkardığında,

Ve insan 'Ne oluyor buna?' dediğinde,

İşte o gün yeryüzü haberlerini anlatır.

Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir.

O gün insanlar, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarlar.

Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür.

Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa, o da onu görür.