26 / ŞUARA - 10

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

Orjinal

Ve iz nâdâ rabbuke mûsâ eni’til kavmez zâlimîn(zâlimîne).

1. ve iz nâdâ : ve seslenmişti
2. rabbu-ke : senin Rabbin
3. mûsâ : Musa
4. en i'ti : gitmesi
5. el kavme : kavim, topluluk
6. ez zâlimîne : zalimler

Çeviri : Transliteral

An o zamanı ki hani Rabbin, Mûsâ'ya, git zâlimler topluluğuna diye nidâ etmişti,


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve hatırla, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.


Çeviri : Adem Uğur

Hani Rabbin Musa'ya: "Zâlimler topluluğuna git!" diye nida etmişti.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hani Rabbin Mûsâ’ya:'İnkârda, isyanda ileri giden baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, insanları köleleştiren o zâlim kavme git.' diye nida etmişti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: 'Zalimler topluluğuna git.


Çeviri : Ahmet Varol

Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git;"


Çeviri : Ali Bulaç

Bir vakit Rabbin, Mûsa’ya şöyle buyurmuştu: “- Git o zalimler kavmine;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(10-11) Hani Rabbin Mûsâ'ya, “O zâlimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Hâlâ sakınmayacaklar mı onlar?” diye seslenmişti.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(10-11) Rabbin Musa'ya: «Haksizlik eden millete, Firavun'un milletine git» diye nida etmisti. «Haksizliktan sakinmazlar mi?»


Çeviri : Bekir Sadak

(10-11) Hani bir zaman Rabbin, Musâ'ya : «Zulmü âdet edinen millete, Fir'avn'ın milletine git; artık (Allah'tan) korkup (inkâr ve azgınlıktan, haksızlık ve taşkınlıktan) sakınmıyacaklar mı ?» diye seslenmişti.


Çeviri : Celal Yıldırım

(10-11) Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git! Firavn'un toplumuna git. Hâlâ Allah'a karşı gelmekten sakınmayacaklar mı?”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(10-11) Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.


Çeviri : Diyanet İşleri

(10-11) Rabbin Musa'ya: 'Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git' diye nida etmişti. 'Haksızlıktan sakınmazlar mı?'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bir zamanlar Efendin Musa’ya seslenmişti: “O zalim topluma git.”


Çeviri : Edip Yüksel

Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle seslendi: «Git o zalim kavme!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip «Git o zalim kavme» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hani Rabb'in Musa'ya şöyle seslenmişti, «Şu zalim topluma git.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hani senin rabbin Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git."


Çeviri : Gültekin Onan

(10-11) Hani Rabbin Musâya: «O zaalimler güruhuna, Fir'avnın kavmine git. Haalâ (fenâlıkdan) sakınmayacaklar mı onlar?» diye nida etmişdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(10-11) Hani Rabbin Mûsâ’ya: 'O zâlimler topluluğuna, Fir'avun’un kavmine git!(Allah’a karşı gelmekten) hâlâ sakınmayacaklar mı?' diye nidâ buyurdu.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hani Rabbın Musa'ya seslenmişti ki: Zalimler güruhuna git;


Çeviri : İbni Kesir

Ve Rabbin, Musa (A.S)’a zalimler kavmine gitmesi (için) nida etmişti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hani senin Rabbin, Musa'ya (şöyle) seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavime git.”


Çeviri : Kadri Çelik

Ve (hatırla,) hani, Rabbin Musa'ya: "Şu zalimler toplumuna git!" diye seslenmişti,


Çeviri : Muhammed Esed

(10-11) Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin Mûsa'ya nidâ buyurdu ki: «Zalimler olan kavme gidiver. Fir'avun'un kavmine ki, daha sakınmayacaklar mı?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O zâlim kavme git!”


Çeviri : Ömer Öngüt

Hani Rabbin, Musa’ya: -Zalim kavme git! diye seslenmişti.


Çeviri : Şaban Piriş

(10-11) Bir vakit de Rabbin Mûsâ’ya: "Haydi! o zulme batmış olan topluma, yani Firavun’un halkına gidip, "hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de!" diye nida etti.


Çeviri : Suat Yıldırım

Rabbin Mûsâ'ya seslendi: "O zâlim kavme git!"


Çeviri : Süleyman Ateş

Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: «Zulmetmekte olan kavime git;»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti, 'O zalimler güruhuna git,' diye.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rabbinin Mûsa'ya, "Zulüm sergileyenler topluluğuna git" diye seslenişini hatırla.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk