26 / ŞUARA - 103

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

Orjinal

İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

1. inne : muhakkak
2. : içinde, vardır
3. zâlike : işte bu, bu
4. le : mutlaka, elbette, muhakkak
5. âyeten : âyet, delil, kanıt
6. ve mâ kâne : ve olmadı
7. ekseru-hum : onların çoğu
8. mu'minîne : mü'minler

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bütün bunlarda, insanlar için bir ders vardır, onların çoğu buna inanmasalar da…


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki bu olayda bir ders vardır. . . Onların çoğunluğu (hakikatlerine) iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kesinlikle bunlarda Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Fakat onların çoğu iman edecek değildir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphesiz bu haberlerde kesin bir ibret var; öyle iken kavminin çoğu kendisine iman etmediler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(103-104) Bunda şüphesiz bir ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Doğrusu Rabbin, güçlüdür, acıyandır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bunda suphesiz bir ders vardir ama cogu inanmamistir.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki bu (anlatılanlarda bir öğüt ve ibret vardır; (ne yazık ki) onların çoğu imân etmemiştir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Kuşku yok ki, bunda alınacak büyük bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bunda şüphesiz bir ders vardır ama çoğu inanmamıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz.


Çeviri : Edip Yüksel

Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz bunda mutlaka alınacak bir ders vardır; öyle iken çoğu inanmadı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır; oysa çokları iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçekten bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'minler olmadı.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki bunda elbette bir âyet (ibret) vardır. Fakat onların çoğu (buna rağmen) mü’min olmadılar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.


Çeviri : Kadri Çelik

Şüphesiz bütün bunlarda (insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.


Çeviri : Muhammed Esed

(103-104) Şüphe yok, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı. Ve şüphe yok, senin Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmezler.


Çeviri : Şaban Piriş

Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar."


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kuşkusuz, bütün bunlarda mutlaka bir ibret vardır. Ama onların çoğu müminler değil.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk