26 / ŞUARA - 106

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

Orjinal

İz kâle lehum ehûhum nûhun e lâ tettekûn(tettekûne).

1. iz : olmuştu, olduğu zaman
2. kâle : dedi
3. lehum : onlarındır, onlar için vardır
4. ehû-hum : onların kardeşi
5. nûhun : Nuh
6. e :
7. lâ tettekûne : takva sahibi olmazsınız, olmayacaksınız

Çeviri : Transliteral

Hani, kardeşleri Nûh, onlara demişti ki: Hâlâ mı çekinmezsiniz?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kardeşleri Nuh onlara: “Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışmaz mısınız?” dedi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?


Çeviri : Adem Uğur

Hani kardeşleri Nuh onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hani kardeşleri Nuh onlara:'Hâlâ, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?' demişti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: 'Siz sakınmıyor musunuz?


Çeviri : Ahmet Varol

Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakınmaz mısınız?" demişti.


Çeviri : Ali Bulaç

O vakit kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “- Siz Allah’dan korkmaz mısınız?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(106-110) Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Hani kardeşleri Nûh onlara dedi ki: (Allah'tan) korkup (putlara tapmaktan, kötülüklerde bulunmaktan) sakınmaz mısınız?


Çeviri : Celal Yıldırım

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: “(Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”


Çeviri : Diyanet İşleri

(106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, “Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?“


Çeviri : Edip Yüksel

O vakıt ki kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

kardeşleri Nuh onlara şöyle dediği vakit: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hani kardeşleri Nuh, onlara dedi ki, Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakınmaz mısınız?" demişti.


Çeviri : Gültekin Onan

Hani biraderleri Nuuh onlara: «(Allahdan) korkmaz mısınız?» demişdi,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: '(Allah’a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz?'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hani onlara kardeşleri Nuh demişti ki: Siz sakınmaz mısınız?


Çeviri : İbni Kesir

Onların kardeşi Nuh (A.S) onlara: “Takva sahibi olmuyor musunuz?” demişti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hani onlara kardeşleri Nuh, “Sakınmaz mısınız?” demişti.


Çeviri : Kadri Çelik

Kardeşleri Nuh onlara: "Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaz mısınız?" dedi,


Çeviri : Muhammed Esed

(105-108) Nûh'un kavmi peygamberleri tekzîp ettiler. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kardeşleri Nuh onlara: “Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” demişti.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti: “Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz?


Çeviri : Şaban Piriş

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız?


Çeviri : Suat Yıldırım

Kardeşleri Nûh onlara: "Korunmaz mısınız?" demişti.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hani onlara kardeşleri Nuh: «Sakınmaz mısınız?» demişti.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kardeşleri Nuh onlara 'Sakınmıyor musunuz?' demişti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "Siz hiç sakınmıyor musunuz?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk