26 / ŞUARA - 110

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

Orjinal

Fettekûllâhe ve etîûn(etîûni).

1. fe : o zaman, böylece
2. ittekû : takva sahibi olun
3. allâhe : Allah
4. ve etîû-ni : ve bana itaat ediniz

Çeviri : Transliteral

Artık Allah'tan çekinin ve itâat edin bana.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Öyleyse yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmak suretiyle, benim izimden yürüyün.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.


Çeviri : Adem Uğur

"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'O halde, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.


Çeviri : Ahmet Varol

"Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin."


Çeviri : Ali Bulaç

O halde, Allah’dan korkun ve bana itaat edin.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(106-110) Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

O halde Allah'tan korkun ve bana uyun.


Çeviri : Celal Yıldırım

“O halde, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”


Çeviri : Diyanet İşleri

(106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“ALLAH’ı dinleyip bana uymalısınız.”


Çeviri : Edip Yüksel

Gelin Allahdan korkun bana itaat edin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Gelin Allah'tan korkun, bana itaat edin!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Gelin, artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O halde Allah'tan korkunuz ve çağrıma uyunuz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Artık Tanrı'dan korkup sakının ve bana itaat edin."


Çeviri : Gültekin Onan

«O halde Allahdan korkun ve bana îtâat edin».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Artık Allah’dan sakının ve bana itâat edin!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O halde Allah'tan korkun da bana itaat edin.


Çeviri : İbni Kesir

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”


Çeviri : Kadri Çelik

Öyleyse artık Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın ve benim izimden yürüyün!"


Çeviri : Muhammed Esed

(109-110) «Ve bunun mukabilinde sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfaatım, ancak alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Öyle ise Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah’tan korkun ve bana itaat edin.


Çeviri : Şaban Piriş

Haydi öyleyse! Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin!."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Öyle ise Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Allah'tan korkun ve bana itaat edin.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk