26 / ŞUARA - 117

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ

Orjinal

Kâle rabbi inne kavmî kezzebûn(kezzebûni).

1. kâle : dedi
2. rabbi : Rab
3. inne : muhakkak
4. kavmî : benim kavmim
5. kezzebû-ni : beni yalanladılar

Çeviri : Transliteral

Rabbim dedi, gerçekten de kavmim, yalanladı beni.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun üzerine Nuh: ”Ey Rabbim!” dedi. “İşte kavmim beni yalanladı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı.


Çeviri : Adem Uğur

(Nuh) dedi ki: "Rabbim. . . Halkım kesinkes beni yalanladı!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nuh: 'Rabbim, kavmim beni yalancılıkla suçladı.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Nuh) dedi ki: 'Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.


Çeviri : Ahmet Varol

Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı."


Çeviri : Ali Bulaç

Nûh şöyle dedi: “- Rabbim! Gerçekten kavmim beni tekzib etti.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(117-118) Nûh, “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı, benimle onların arasında sen hüküm ver! Beni ve beraberimdeki inananları kurtar!” dedi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(117-11) 8 Nuh: «Rabbim! Milletim beni yalanladi. Benimle onlarin arasinda Sen hukum ver. Beni ve beraberimdeki inananlari kurtar» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Nûh : «Ey Rabbim !» dedi, «doğrusu milletim beni yalanladı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(117-118) (Nuh,) şöyle yakardı: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet! Beni ve benimle birlikte olan inananları kurtar!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(117-118) Nuh: 'Rabbim! Milletim beni yalanladı. Benimle onların arasında Sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki, “Efendim, halkım beni yalanladı.”


Çeviri : Edip Yüksel

Yâ rab! dedi: anlaşıldı ki kavmim beni tekzib ettiler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(Nuh): «Ey Rabbim, anlaşıldı ki, kavmim beni yalanladılar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Nuh: «Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla itham etti.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bunun üzerine Nuh dedi ki: «Ya Rabbi, soydaşlarım beni yalanladılar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı."


Çeviri : Gültekin Onan

(Nuuh): «Rabbim, dedi, hakıykat kavmim beni tekzîb etdi».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Nûh ise şöyle) dedi: 'Rabbim! Şübhesiz ki kavmim beni yalanladılar.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O da dedi ki: Rabbım, doğrusu kavmim beni yalanladı.


Çeviri : İbni Kesir

Nuh (A.S): “Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti (yalanladı).” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

De ki: “Rabbim! Şüphesiz kavmim beni yalanladı.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Bunun üzerine Nuh:) "Ey Rabbim!" dedi, "İşte kavmim beni yalanladı;


Çeviri : Muhammed Esed

(Nûh aleyhisselâm) Dedi ki: «Ya Rabbi! Şüphe yok ki, kavmim beni tekzîp ettiler.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dedi ki: “Ey Rabbim! Doğrusu kavmim beni yalanladı. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

-Rabbim, kavmim beni yalanladı, dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

(117-118) Nûh: "Ya Rabbî, dedi, halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü Sen ver, beni ve beraberimdeki müminleri Sen halas eyle ya Rabbî!"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Nûh): "Rabbim, dedi, kavmim beni yalanladı."


Çeviri : Süleyman Ateş

Dedi ki: «Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nuh, 'Rabbim,' dedi. 'Kavmim beni yalanladı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Nûh şöyle yakardı: "Rabbim, toplumum beni yalanladı."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk