26 / ŞUARA - 121

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

Orjinal

İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

1. inne : muhakkak
2. fî zâlike : bunda
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. âyeten : âyet, delil, kanıt
5. ve mâ kâne : ve olmadı
6. ekseru-hum : onların çoğu
7. mu'minîne : mü'minler

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bu kıssada, insanlar için bir ders ve ibret vardır, onların çoğu buna inanmasa da…


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders vardır. . . Ne var ki onların ekseriyeti iman edenler değillerdir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlarda kesinlikle, Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Onların çoğu iman edecek değildi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki (onlara yaptığımız) bu işte, (geride kalanlar için) bir ibret var, öyle iken onların çoğu mümin olmadı.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(119-122) Bunun üzerine onu ve beraberinde olanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Doğrusu, bunda ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Rabbin, şüphesiz güçlüdür, merhamet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu bunda bir ders vardir, ama cogu inanmamistir.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki bunda öğüt ve ibret vardır. (Ne yazık ki) onların çoğu imân etmediler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz bunda (alınacak büyük) bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu bunda bir ders vardır, ama çoğu inanmamıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz.


Çeviri : Edip Yüksel

Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var öyle iken ekserîsi mü'min olmadı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz bunda mutlak bir ibret vardır; öyle iken çoğu iman etmedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak ders) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhe yok ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'minler olmadı.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki bunda mutlaka bir âyet (ibret) vardır. Ve onların çoğu mü’min olmadılar (Allah’a ulaşmayı dilemediler).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz bunda bir ayet vardır; ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Kadri Çelik

Şüphesiz bu (kıssada insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserîsi imân etmiş olmadılar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanacak değillerdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Elbette bunda alınacak ibret var, fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu müminler değildi


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk