26 / ŞUARA - 122

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

Orjinal

Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

1. ve inne : ve hiç şüphesiz, muhakkak
2. rabbe-ke : senin Rabbin
3. le huve : gerçekten o
4. el azîzu : azîz, üstün
5. er rahîmu : Rahim esmasıyla tecelli eden

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahîmdir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Muhakkak ki, senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü ve çok acıyıp, esirgeyendir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Kesinlikle Rabbindir "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Senin Rabbin, işte O, kudretli, hükümran, engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve şüphesiz senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphesiz ki, senin O Rabbin Azîz’dir= kâfirleri kahreder, Rahîm’dir= müminlere çok merhametlidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(119-122) Bunun üzerine onu ve beraberinde olanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Doğrusu, bunda ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Rabbin, şüphesiz güçlüdür, merhamet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Rabbin suphesiz gucludur, merhametlidir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Senin Rabbın şüphesiz ki yegâne üstündür, çok merhametlidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ve yine kuşku yok ki, senin Rabbin üstün iradeli ve merhametlidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kuşkusuz senin Efendin Üstündür, Rahimdir.


Çeviri : Edip Yüksel

ve şübhesiz ki rabbın, o öyle azîz, öyle rahîm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve şüphesiz ki Rabbin, çok güçlü, çok merhametlidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb'in üstün iradeli ve merhametlidir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve şüphesiz senin rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz'dir, Rahim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve hiç şüphesiz senin Rabbin üstün güç sahibidir, esirgeyendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve şüphesiz senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve muhakkak ki Rabbin, elbette O, azîzdir, rahîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbin şüphesiz ki Azîz'dir, engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz Rabbin, güçlü olan, merhametli olan O’dur.


Çeviri : Şaban Piriş

Ama Senin Rabbin aziz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve hiç şüphe yok senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kuşkusuz, senin Rabbindir o mutlak Azîz, mutlak Rahîm.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk