26 / ŞUARA - 123

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ

Orjinal

Kezzebet âdunil murselîn(murselîne).

1. kezzebet : yalanladı
2. âdun : Ad kavmi
3. el murselîne : murseller, elçiler, gönderilmiş resûller

Çeviri : Transliteral

Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Âd kavmi de, kendilerine gönderilen elçileri yalanladı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.


Çeviri : Adem Uğur

Ad (Hud a. s. ın halkı) da Rasûlleri yalanladı.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Âd kavmi de özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilen Hûd’u yalanlayarak bütün peygamberleri inkâr etti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ad (kavmi) de peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Ahmet Varol

Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanladı.


Çeviri : Ali Bulaç

Âd kavmi de gönderilen peygamberleri tekzib etti.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

‘Âd kavmi de peygamberlerini yalanladı.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ad milleti de peygamberleri yalanladi.


Çeviri : Bekir Sadak

Âd (kavmi) de gönderilen peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ad milleti de peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ad (halkı) da elçileri yalanladı.


Çeviri : Edip Yüksel

Âd, gönderilen Resulleri tekzib etti


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ad (kavmi de) gönderilen peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanladı.


Çeviri : Gültekin Onan

Aad (kavmi de kendilerine) gönderilen (peygamber) leri tekzîbetdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Âd (kavmi) de peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ad da peygamberleri yalanladı.


Çeviri : İbni Kesir

Ad kavmi, mürselini (gönderilen resûlleri) tekzip etti (yalanladı).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ad (kavmi) de gönderilenleri yalanladı.


Çeviri : Kadri Çelik

(Ve) Ad toplumu (da) gönderilen elçilerden (birini) yalanladı.


Çeviri : Muhammed Esed

Âd (kavmi de) gönderilen resûlleri tekzîp ediverdi.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Âd kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ad Kavmi de peygamberleri yalanlamıştı.


Çeviri : Şaban Piriş

Âd halkı da resulleri yalancı saydı.


Çeviri : Suat Yıldırım

'Âd (kavmi) de, gönderilen elçileri yalanladı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Âd (kavmi) de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Âd kavmi de peygamberlerini yalanladı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Âd da peygamberleri yalanladı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk