26 / ŞUARA - 208

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ

Orjinal

Ve mâ ehleknâ min karyetin illâ lehâ munzirûn(munzirûne).

1. ve mâ ehleknâ : ve biz helâk etmedik
2. min karyetin : bir yeri, bir ülkeyi
3. illâ : ancak, sadece
4. lehâ : onda, onun
5. munzirûne : nezirler, uyarıcılar

Çeviri : Transliteral

Ve hiçbir şehri helâk etmedik ki oraya, korkutucu peygamberler göndermeyelim de.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kaldı ki, hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.


Çeviri : Adem Uğur

Biz, uyarıcıları gelmemiş hiçbir bölge halkını helâk etmedik.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz hiçbir memleketi sorumluluk hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar göndermeden helâk etmedik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz hiçbir kasabayı kendisi için uyarıcılar olmadan helak etmedik.


Çeviri : Ahmet Varol

Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz hangi memleket halkını helâk ettikse, muhakkak o memleket halkını korkutucu peygamberler olmuştur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz hiçbir memleketi, kendilerine uyarıcılar göndermeden yok etmedik.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(208-20) 9 Hicbir kasaba halkini kendilerine ogut veren uyaricilar gelmeden yok etmedik. Biz zalim degiliz.*


Çeviri : Bekir Sadak

Hiçbir kasaba (halkını), kendilerine uyarıcılar göndermedikçe yok etmiş değiliz.


Çeviri : Celal Yıldırım

(208-209) Biz, hiçbir memleketi uyarıcılar göndermedikçe helâk etmedik. Bu, bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.


Çeviri : Diyanet İşleri

(208-209) Hiçbir kent halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(208-209) Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Biz uyarıcıları olmayan hiçbir kenti yok etmedik.


Çeviri : Edip Yüksel

Maamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu inzar edenler olmuştur


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bununla birlikte Biz hangi memleketi helak ettikse, muhakkak onun uyarıcıları olmuştur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yok ettiğimiz her ülkeye mutlaka uyarıcılar gönderdik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın biz hiç bir ülkeyı yıkıma uğratmış değiliz.


Çeviri : Gültekin Onan

(208-209) Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere inzâr edici (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(208-209) Hâlbuki (biz) hiçbir memleketi, (halkına) nasîhat vermek üzere kendisine(gönderilen) korkutucuları (peygamberleri) olmadan helâk etmedik. Ve (aslâ) zâlimler olmadık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Uyarıcılar olmaksızın Biz, hiç bir kasabayı helak etmedik.


Çeviri : İbni Kesir

Ve hiçbir kasabayı, nezirler olmadıkça (ona nezirler göndermedikçe) helâk etmedik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kendisi için bir uyarıp korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.


Çeviri : Kadri Çelik

Kaldı ki, Biz hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir


Çeviri : Muhammed Esed

Biz hiçbir beldeyi helâk etmedik, illâ onun için inzar edenler bulunmuştur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz hiçbir memleket halkını, uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.


Çeviri : Ömer Öngüt

(208-209) Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz hiç bir ülkeyi, uyarıcıları gelmeden imha etmedik.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz, hiçbir kenti helâk etmedik ki onun uyarıcıları olmasın (helâk etmeden önce mutlaka uyarıcı gönderdik).


Çeviri : Süleyman Ateş

Kendisi için bir uyarıcı, korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz, uyarıcıları gelmemiş hiçbir bölge halkını helâk etmedik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz, uyarıcıları olmayan hiçbir kenti/uygarlığı helâk etmemişizdir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk