26 / ŞUARA - 212

إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

Orjinal

İnnehum anis sem’i le ma’zûlûn(ma’zûlûne).

1. inne-hum : muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
2. anis sem'i (an es sem'i) : işitmekten
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. ma'zûlûne : azledilmiş olanlar, uzak tutulmuş, men edilmiş olanlar

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki onlar, vahyi duymaktan uzaklaştırılmışlardır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ayrıca o şeytanların, inen vahyi dinlemeleri de kesinlikle engellenmiştir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki onlar algılama kapasitesinden yoksundurlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar, kesinlikle vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Çünkü onlar (vahyedileni) duymaktan kesinlikle uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Şeytanlar, vahyi işitmekten kesin olarak menedilmişlerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Çünkü şeytanlar, kulak hırsızlığından uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuslardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlar (inen vahyi) dinlemekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(210-212) O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onların harcı değildir; zaten, buna güçleri de yetmez. Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Onlar işitmekten sureti kat'ıyyede azledilmişlerdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar (vahyi) işitmekten kesinlikle mahrum edilmişlerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhe yok ki onlar (meleklerin sözünü) işitmekden kat'î surerde azledilmişlerdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Çünki onlar (meleklerin sözlerini) işitmekten elbette uzak tutulmuş olanlardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlar, gerçekten işitmekten uzak tutuldular.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki onlar, (vahyi) işitmekten kesin olarak azledilmiş (men edilmiş) olanlardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Ayrıca, onların onu dinlemeleri (de) kesin olarak engellenmiştir!


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, onlar işitmekten elbette azledilmişlerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki onlar işitmekten uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle menedilmişlerdir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Çünkü onlar, (meleklerin sözlerini) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Zaten onlar vahyi işitmekten alıkonmuşlardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Çünkü onlar, dinleyişten azledilmişlerdir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk