26 / ŞUARA - 213

فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ

Orjinal

Fe lâ ted’u meallahi ilâhen âhara fe tekûne minel muazzebîn(muazzebîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. lâ ted'u : dua etme
3. meallâhi (mea allâhi) : Allah ile beraber
4. ilâhen : bir ilâh
5. âhara : başka, diğer
6. tekûne : olursun
7. min el muazzebîne : azap edilenlerden

Çeviri : Transliteral

Sakın Allah'la berâber bir başka mâbûdu çağırma, yoksa azâba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun içindir ki, ey insanoğlu! Allah'la beraber başka ilaha baş vurma ki, kendini azaba uğrayanlar arasında bulmayasın.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun!


Çeviri : Adem Uğur

O hâlde Allâh (hakikati ortada iken) yanı sıra tanrı kavramına yönelme! Yoksa azabı yaşayacaklardan olursun!


Çeviri : Ahmed Hulusi

O halde, Allah ile beraber bir başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra cezalandırılacaklardan olursun.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sakın Allah'la beraber başka bir ilâh çağırma. [7] Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Ahmet Varol

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Ali Bulaç

O halde, sakın Allah ile beraber, diğer bir ilâha ibadet etme; azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Artık Allah'la birlikte hiçbir tanrıya kulluk etme! Aksi takdirde cezalandırılanlardan olursun.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O halde sakin Allah'in yaninda baska tanri tutup ona yalvarma, yoksa azap goreceklerden olursun.


Çeviri : Bekir Sadak

Artık sen, Allah ile beraber başka bir tanrıya duâ edip kullukta bulunma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Celal Yıldırım

Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma! Sonra azaba uğratılanlardan olursun!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun!


Çeviri : Diyanet İşleri

O halde sakın Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarma, yoksa azap göreceklerden olursun.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun!


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH ile birlikte bir başka tanrı çağırma; yoksa cezalandırılırsın.


Çeviri : Edip Yüksel

Binaenaleyh sakın Allah ile beraber diğer bir ilâha çağırma ki o ta'zib edileceklerden olmıyasın


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bundan dolayı sakın, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma ki azap edileceklerden olmayasın.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sakın Allah'ın yanısıra başka bir ilaha yalvarma; yoksa azaba çarpılanlardan olursun.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı ile beraber başka bir tanrıya yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Gültekin Onan

Sakın Allah ile beraber diğer bir Tanrı daha çağırma. (Sonra) azâblandırılanlardan olursun.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O hâlde Allah ile berâber başka bir ilâha (kulluk edip) yalvarma; sonra azâb edilenlerden olursun!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O halde Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. Yoksa azablandırılanlardan olursun.


Çeviri : İbni Kesir

Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilâha dua etme. O taktirde azap edilenlerden olursun.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah ile beraber başka bir ilaha yakarma; sonra azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Kadri Çelik

Bunun içindir ki, (ey insanoğlu,) Allah'la beraber başka bir ilaha başvurma ki kendini azaba uğrayanların arasında bulmayasın.


Çeviri : Muhammed Esed

Sakın Allah ile beraber başka bir ilâha da dua etme. Sonra muazzep olanlardan olursun.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O halde sakın Allah ile beraber başka bir ilâh edinip yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, azap görenlerden olursun.


Çeviri : Şaban Piriş

Öyleyse sakın, Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma, sonra azaba mâruz kalanlardan olursun.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azâb edilenlerden olursun.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah ile beraber başka bir tanrıya yakarma; yoksa azaba uğrayanlardan olursun.


Çeviri : Ümit Şimşek

O halde, Allah'ın yanında bir başka ilaha daha yalvarma/davet etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk