26 / ŞUARA - 27

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

Orjinal

Kâle inne resûlekumullezî ursile ileykum le mecnûn(mecnûnun).

1. kâle : dedi
2. inne : muhakkak
3. resûle-kum : sizin resûlünüz
4. ellezî : o ki, ki o
5. ursile : (resuller) gönderildi
6. ileykum : size
7. le : mutlaka, elbette, muhakkak
8. mecnûnun : mecnun, deli

Çeviri : Transliteral

Firavun, gerçekten de dedi, size gönderilen peygamberiniz, mutlaka deli.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun: “Size gönderildiğini iddia eden Rasûlünüz, düpedüz deli” dedi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.


Çeviri : Adem Uğur

(Firavun) dedi ki: "Size irsâl olunan bu Rasûlünüz kesinlikle cinnî etki altındadır. " (Rasûllerin birçoğu hakikati dillendirdiğinde, cin etkisi altında olma ithamına maruz kalmıştır. A. H. )


Çeviri : Ahmed Hulusi

Firavun:'Size özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderilen Rasulünüz kesinlikle cinlere mahkûm olmuş biridir, delidir' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Firavun): 'Size gönderilmiş olan elçiniz mutlaka delidir' dedi.


Çeviri : Ahmet Varol

(Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."


Çeviri : Ali Bulaç

Firavun: “- Her halde size gönderilen peygamberiniz (!) ancak bir delidir.” dedi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Firavun, “Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delidir” dedi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Firavun, cevresindekilere: «Size gonderilen peygamberiniz suphesiz delidir» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Fir'avn, «doğrusu size gönderilen elçinin elbette aklî dengesi bozuktur» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Firavun:) “Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir delidir!” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Firavun, “Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Firavun, çevresindekilere: 'Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki, “Size gönderilen elçi, kesinlikle bir deli.”


Çeviri : Edip Yüksel

Her halde size gönderilmiş olan resulünüz mutlak mecnun dedi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(Firavun): «Size gönderilen elçiniz mutlaka delidir.» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Firavun): «Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun çevresindekilere: «Size peygamber olarak gönderilen bu adam kesinlikle bir delidir» dedi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."


Çeviri : Gültekin Onan

(Fir'avn) «Her halde size gönderilen (bu) peygamberiniz, dedi, mutlak delidir».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Fir'avun yine etrâfındakilere:) 'Size gönderilen bu elçiniz şübhe yok, mutlaka delidir!' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Firavun dedi ki: Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir.


Çeviri : İbni Kesir

(Firavun): “Muhakkak ki size gönderilmiş olan resûlünüz mutlaka mecnundur (delidir).” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Firavun) Dedi ki: “Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Firavun:) "Bu size gönderil(diğini iddia eden) rasulünüz düpedüz bir deli, bir kaçık!" dedi.


Çeviri : Muhammed Esed

(Fir'avun da) Dedi ki: «Size gönderilmiş olan resûlünüz, şüphe yok ki elbette bir mecnûndur.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun: “Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz ki delidir. ” dedi.


Çeviri : Ömer Öngüt

(Firavun ise:) -Size gönderilen elçi elbette delidir, dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

Firavun: "Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli!"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Fir'avn): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Firavun) Dedi ki: «Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Firavun 'Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delinin biri' dedi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Firavun dedi: "Şu size gönderilmiş bulunan resulünüz gerçekten tam bir deli."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk