26 / ŞUARA - 35

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

Orjinal

Yurîdu en yuhricekum min ardıkum bi sıhrihî fe mâzâ te’murûn(te’murûne).

1. yurîdu : diler, ister
2. en yuhrice-kum : sizi çıkarmak
3. min ardı-kum : sizin topraklarınızdan
4. bi sıhri-hî : (onun) sihri ile
5. fe : o zaman, böylece
6. mâzâ : ne
7. te'murûne : emrediyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Sizi, büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne buyurursunuz şimdi?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

“Büyüsünün gücüyle, sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz şimdi?”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?


Çeviri : Adem Uğur

"Sihri ile sizi mekânınızdan çıkarmayı diliyor. . . Nedir öneriniz?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Sizi, aklınızı etki altına alan sihiriyle topraklarınızdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?'


Çeviri : Ahmet Tekin

Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna göre ne buyurursunuz?'


Çeviri : Ahmet Varol

"Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?"


Çeviri : Ali Bulaç

Büyüsü ile, sizi, yerinizden (Mısır arazisinden) çıkarmak istiyor; şimdi ne (yapmamı) emir edersiniz?”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(34-35) Firavun çevresindeki ileri gelenlere, “Bu, doğrusu, çok bilgili bir sihirbazdır!” dedi. “Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(34-35) Firavun cevresinde bulunan ileri gelenlere: «Dogrusu bu bilgin bir sihirbaz; sizi sihirle yurdunuzdan cikarmak istiyor; ne buyurursunuz? dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Sizi kendi ülkenizden sihriyle çıkarmak istiyor; (ey ileri gelenler! Bu hususta) ne buyurursunuz ?» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(34-35) (Firavun,) çevresindeki ileri gelenlere: “Şüphesiz bu, bilgin bir sihirbazdır. Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?”


Çeviri : Diyanet İşleri

(34-35) Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: 'Doğrusu bu bilgin bir sihirbaz; sizi sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?“


Çeviri : Edip Yüksel

Sihrile sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binaenaleyh ne emredersiniz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sizi büyücülüğü ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Peki ne buyuruyorsunuz?»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?"


Çeviri : Gültekin Onan

«Ki sizi büyüsiyle yerinizden (yurdunuzdan sürüb) çıkarmak diliyor. Şimdi (buna) ne buyurursunuz»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Sihri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sizi büyüsüyle memleketinizden çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?


Çeviri : İbni Kesir

Sizi sihri ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu taktirde ne emredersiniz?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor; o halde ne buyurursunuz?”


Çeviri : Kadri Çelik

"büyüsünün gücüyle sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. Bu durumda ne tavsiye edersiniz?"


Çeviri : Muhammed Esed

(34-35) (Fir'avun) Etrafındaki ileri gelenlere dedi ki: «Şüphe yok, bu elbette bir ziyâde bilgin sâhirdir. Sizi büyüsü ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Artık siz ne emredersiniz?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Sizi sihiriyle memleketinizden çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?”


Çeviri : Ömer Öngüt

Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?


Çeviri : Şaban Piriş

"Büyü gücü ile sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne buyurursunuz, görüşünüzü bildirin!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Büyüsüyle sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. Ne tavsiye edersiniz?'


Çeviri : Ümit Şimşek

Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne diyorsunuz?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk