26 / ŞUARA - 41

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ

Orjinal

Fe lemmâ câes seharatu kâlû li fir’avne e inne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn(gâlibîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. lemmâ : olduğu zaman
3. câe : geldi
4. es seharatu : sihirbazlar
5. kâlû : dediler
6. li : ... e, için
7. fir'avne : firavun
8. e :
9. inne : muhakkak
10. lenâ : bizim
11. le : mutlaka, elbette, muhakkak
12. ecran : ecir, karşılık, mükâfat
13. in : eğer
14. kunnâ : biz olduk, biz idik,
15. nahnu : biz
16. el gâlibîne : gâlip gelenler

Çeviri : Transliteral

Derken büyücüler gelince Firavun'a üst gelirsek dediler, bize bir mükâfat var mı?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Büyücüler dört bir yandan toplanıp gelince, Firavun'a: “Eğer biz üstün gelirsek, doğrusu bize mükafat var mıdır?” dediler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler.


Çeviri : Adem Uğur

Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a dediler ki: "Peki biz galip gelirsek, bir kazancımız olacak mı?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun’a:'Eğer biz üstün gelirsek, bize bir ücret var, değil mi?' dediler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Büyücüler geldiklerinde Firavun'a: 'Eğer üstün çıkan biz olursak bize elbette bir mükâfat olacak değil mi?' dediler.


Çeviri : Ahmet Varol

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "Şayet biz galip gelirsek, bize bir ücret var gerçekten, değil mi?" dediler.


Çeviri : Ali Bulaç

Nihayet büyücüler gelince, Firavun’a dediler ki: “- Gerçekten üstün gelirsek, muhakkak bize bir mükâfat var mı?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(41-42) Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a, “Biz üstün gelirsek, bize bir ödül vereceksin, değil mi?” dediler. Firavun, “Evet, o taktirde siz gözde kimselerden olacaksınız” dedi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a; «Biz ustun gelirsek, suphesiz bize bir ucret vardir degil mi?» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

Sihirbazlar geldiğinde Fir'avn'a dediler ki, «eğer üstün gelenler bizler olursak bizim için elbette bir mükâfat vardır ?»


Çeviri : Celal Yıldırım

Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a: “Eğer biz üstün gelirsek, gerçekten bize bir ödül var mı?” dediler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Sihirbazlar gelince, Firavun’a, “Eğer biz üstün gelirsek, gerçekten bize bir mükâfat var mı?” dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a; 'Biz üstün gelirsek, şüphesiz bize bir ücret vardır değil mi?' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Büyücüler geldiklerinde Firavuna, “Eğer biz üstün gelirsek bize bir ücret ödenecek mi?“ dediler.


Çeviri : Edip Yüksel

Derken vaktâ ki sihirbazlar geldiler Firavne elbette: biz galip gelirsek bize mutlak ecir var ya? dediler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde: «Şayet biz galip gelirsek, bize muhakkak bir mükafat vardır değil mi?» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a «Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır, değil mi?» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Büyücüler gelince Firavun'a «Eğer biz yenecek olursak herhalde bize bir ödül verilecek değil mi? dediler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "Şayet biz galip gelirsek, bize bir ücret var gerçekten, değil mi?" dediler.


Çeviri : Gültekin Onan

Nihayet büyücüler gelince Fir'avna: «Muhakkak üstün gelirsek bize herhalde bir mükâfat var mı?» dediler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Derken sihirbazlar geldiğinde Fir'avun’a: 'Eğer galib gelenler biz olursak, şübhesiz bize elbette bir mükâfât var değil mi?' dediler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Büyücüler geldikleri vakit, Firavun'a dediler ki: Galip gelenler biz olursak; muhakkak bize bir ücret vardır değil mi?


Çeviri : İbni Kesir

Sihirbazlar, firavuna geldikleri zaman: “Eğer biz gâlip gelirsek, gerçekten bize mutlaka bir ecir (mükâfat) var mı?” dediler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Büyücüler geldiklerinde Firavun'a, “Şayet biz galip gelirsek, bize mutlaka bir ücret var değil mi?” dediler.


Çeviri : Kadri Çelik

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "Eğer biz üstün gelirsek, doğrusu büyük bir mükafatı hak etmiş oluruz, değil mi?" dediler.


Çeviri : Muhammed Esed

Vaktâ ki sahirler geldi. Fir'avun'a dediler ki: «Eğer galip olanlar bizler olursak bizim için mutlaka bir mükâfaat var mı?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: “Biz galip gelirsek, bize ücret vardır değil mi?” dediler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sihirbazlar geldikleri zaman, Firavun’a: -Biz galip gelirsek, bize bir ödül var, değil mi? dediler.


Çeviri : Şaban Piriş

Büyücüler Firavunun huzuruna varınca ona: "Biz galip gelirsek, elbet bize büyük bir ödül verilir herhâlde!" dediler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Büyücüler gelince Fir'avn'e: "Eğer üstün gelenler biz olursak, bize mutlaka bir ücret var değil mi?" dediler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: «Şayet biz galip gelirsek, bize bir ücret var gerçekten değil mi?» dediler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a, 'Galip gelirsek bize bir ödül var mı?' diye sordular.


Çeviri : Ümit Şimşek

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a dediler ki: "Eğer biz galip gelirsek bize gerçekten ödül var, değil mi?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk