26 / ŞUARA - 42

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

Orjinal

Kâle neam ve innekum izen le minel mukarrabîn(mukarrabîne).

1. kâle : dedi
2. neam : evet
3. ve inne-kum : ve mutlaka siz
4. izen : öyle olunca, aksi halde
5. le : mutlaka, elbette, muhakkak
6. min el mukarrabîne : yakın olanlardan, yakınlardan

Çeviri : Transliteral

Firavun, evet dedi, siz o zaman yakınlarımdan olursunuz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun: “Evet” dedi. “Hem de, benim yakınlarım durumuna geçeceksiniz.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.


Çeviri : Adem Uğur

(Firavun): "Evet" dedi. . . "Siz o takdirde benim en yakınlarım olacaksınız. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Firavun: 'Evet. O takdirde hiç şüphe etmeyin, gözdelerim arasına gireceksiniz.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

O da: 'Evet. Hem o zaman siz benim yakınıma alınanlardan olacaksınız' dedi.


Çeviri : Ahmet Varol

"Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz siz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız."


Çeviri : Ali Bulaç

Firavun dedi ki: “-Evet (size hem mükâfat var), hem siz o vakit (kıymet ve şeref bakımından bana) muhakkak en yakın kimselerdensiniz.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(41-42) Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a, “Biz üstün gelirsek, bize bir ödül vereceksin, değil mi?” dediler. Firavun, “Evet, o taktirde siz gözde kimselerden olacaksınız” dedi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Firavun: «Evet; o takdirde siz gozde kimselerden olacaksiniz» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Fir'avn, «evet, o takdirde siz elbette (bana) yakınlardan olursunuz» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Firavun:) “Elbette, hem o takdirde, gerçekten de bana yakın olanlar arasında yer alacaksınız” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Firavun, “Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Firavun: 'Evet; o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Evet“ dedi, “Hatta siz benim konseyime gireceksiniz.”


Çeviri : Edip Yüksel

Evet, dedi: hem siz o vakıt muhakkak mukarrebîndensiniz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(Firavun): «Evet, hem siz o vakit benim en yakınlarımdan olacaksınız.» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Firavun cevaben: «Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun evet, yakın adamlarım arasına gireceksiniz, dedi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz siz en yakınlarım kılınanlardan olacaksınız."


Çeviri : Gültekin Onan

(Fir'avn): «Evet, dedi, hem o takdîrde siz elbet ve elbet (benim) en yakınlar (ım) dan (olacak) sınız».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Fir'avun:) 'Evet, hem o takdirde doğrusu siz, elbette (bana) yakın kılınmış kimselerden olacaksınız' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Evet, dedi. O takdirde siz, muhakkak gözdelerdensiniz.


Çeviri : İbni Kesir

(Firavun): “Evet, muhakkak ki siz o zaman, (bana) yakınlardan olacaksınız.” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Evet” dedi. “Üstelik şüphesiz siz o zaman (bana) en yakın kılınanlardan da olacaksınız”


Çeviri : Kadri Çelik

(Firavun;) "Elbette", diye cevap verdi, "o takdirde, gerçekten de benim gözdelerim arasında yer alacaksınız".


Çeviri : Muhammed Esed

(Fir'avun da) Dedi ki: «Evet. Ve o vakit elbette siz, en yakın bulunmuşlardansınız.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun: “Evet. . . O takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız!” dedi.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Evet, dedi. Siz o zaman, gözdelerimden olacaksınız.


Çeviri : Şaban Piriş

"Evet, evet! dedi, Üstelik, sizi yakın çevreme alacağım, benim gözdelerimden olacaksınız."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Evet dedi, hem o takdirde siz (bana) yakınlardan olacaksınız."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Evet» dedi. «Üstelik şüphesiz siz en yakın(larım) kılınanlardan da olacaksınız»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Firavun 'Evet,' dedi. 'Üstelik yakınlarımdan olursunuz.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Evet, dedi, siz o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk