26 / ŞUARA - 54

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

Orjinal

İnne hâulâi le şirzimetun kalîlûn(kalîlûne).

1. inne : muhakkak
2. hâulâi : bunlar
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. şirzimetun : küçük topluluk, küçük grup
5. kalîlûne : az (sayıları az)

Çeviri : Transliteral

Bunlar, hiç şüphe yok azlık bir topluluk.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

“Şu İsrailoğulları sayısı az bir topluluktur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.


Çeviri : Adem Uğur

"Bunlar (İsrailoğulları) önemsiz bir azınlıktır!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Esasen bunların sayıları az, önemsiz, bölük pörçük birileridir' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Bunlar azlık bir kitledir.


Çeviri : Ahmet Varol

"Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;"


Çeviri : Ali Bulaç

“-Bunlar, (Mûsa’ya iman eden İsraîloğulları), muhakkak ki (bize nisbetle) pek az bir topluluktur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(53-56) Bu arada Firavun, şehirlere, “Doğrusu bunlar, bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; elbette hepimiz uyanık olmalıyız” diyen haberciler gönderdi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(53-56) Bu arada Firavun sehirlere, «Dogrusu bunlar bizi ofkelendiren dokuntu azinliklardir; hepimiz tedbirli olmaliyiz» diyen munadiler gonderdi.


Çeviri : Bekir Sadak

(53-54) Fir'avn da şehir ve kasabalara (asker) toplayıcı yetkilileri gönderdi (ve dedi ki): «Şüpheniz olmasın ki bunlar sayıları pek az birer topluluktur.


Çeviri : Celal Yıldırım

(53-56) Firavun da şehirlere: “Gerçek şu ki; onlar (İsrailoğulları) azınlık olan dağınık bir topluluktur. (Buna rağmen) onlar bizi sürekli kızdırmaktadır. Biz ise, ihtiyatlı, koca bir topluluğuz” diye (çağıran asker) toplayıcılar gönderdi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Dedi ki, “Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(53-56) Bu arada Firavun şehirlere, 'Doğrusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; hepimiz tedbirli olmalıyız' diyen münadiler gönderdi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Bunlar küçük bir çetedir.”


Çeviri : Edip Yüksel

Şunlar şübhe yok ki bir şirzimei kaliledirler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bunlar, şüphe yok ki küçük ve önemsiz bir toplulukturlar;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Toplanan askerlerine dedi ki, «Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur."


Çeviri : Gültekin Onan

«Şübhesiz ki bunlar (Isrâîl oğulları) azar azar birer cemâatdir».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Askerler toplanınca, Fir'avun:) 'Şübhe yok ki şunlar (İsrâiloğulları) elbette az bir topluluktur.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki bunlar; döküntü azınlıklarıdır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten (sayıları) az olan küçük bir grup.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Şüphesiz bunlar azınlık olan bir topluluktur (dediler).”


Çeviri : Kadri Çelik

(tebaasına:) "Bu (İsrailoğulları) soysuz, sefil bir topluluk;


Çeviri : Muhammed Esed

Şöyle diyordu: «Şüphe yok, onlar (israiloğulları) az kimselerden ibaret bir tâifedir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Doğrusu bunlar döküntü azınlıklardır. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

-Onlar, kuşkusuz, azınlık olan bir cemaattir.


Çeviri : Şaban Piriş

"Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Şunlar, (şu İsrâil oğulları), az bir topluluktur" dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

«Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Bunlar küçük ve önemsiz bir topluluk,' dedi.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Kuşkusuz bunlar, küçücük bir topluluktur."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk