26 / ŞUARA - 67

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

Orjinal

İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

1. inne : muhakkak
2. fî zâlike : bunda
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. âyeten : âyet, delil, kanıt
5. ve mâ kâne : ve olmadı
6. ekseru-hum : onların çoğu
7. mu'minîne : mü'minler

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu olayda şüphesiz bütün insanlar için, bir ders ve ibret vardır. Ama insanların pek çoğu yine de inanmazlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders var! Onların çoğunluğu ise buna iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlarda Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Fakat onların çoğu iman edecek değildir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Elbette bunda bir ibret var, böyle iken (geri kalanlardan) çoğu imana gelmedi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz bunda bir ders vardır, ama çokları inanmamaktadır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bunda suphesiz ders vardir, ama cogu inanmamistir.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki bu olayda öğüt ve ibret vardır; (ne varki kalanların) çoğu imân etmiş değillerdir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Kuşku yok ki, bu olayda alınması gereken bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de insanların çoğu iman etmediler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bunda şüphesiz ders vardır, ama çoğu inanmamıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Elbette bunda bir ders vardır; ama çokları onaylamaz.


Çeviri : Edip Yüksel

Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz bunda gerçekten bir ibret vardır; fakat çokları inanmadı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bunda bir âyet (ibret) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Fakat insanların çoğu buna inanmadı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu inançlı olmamıştır.


Çeviri : Gültekin Onan

Bunda elbette bir ibret vardı. (Fakat) onların çoğu îman etmiş değillerdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu inananlar değildi.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki bunda gerçekten âyet (ibret) vardır. (Fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu (kıssada), şüphesiz, (bütün insanlar için) bir ders vardır; velev ki onlardan çoğu inanmasa da.


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz bunda bir “ayet/işaret” vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.


Çeviri : Şaban Piriş

Elbette bunda alınacak ibret vardır, fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama çokları inanmazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunda elbette bir ibret vardır ama onların çoğu inanmış kimseler değildi.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk