26 / ŞUARA - 68

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

Orjinal

Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

1. ve inne : ve hiç şüphesiz, muhakkak
2. rabbe-ke : senin Rabbin
3. le huve : gerçekten o
4. el azîzu : azîz, üstün
5. er rahîmu : Rahim esmasıyla tecelli eden

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahîmdir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve gerçek şu ki, senin Rabbin yüceler yücesi ve çok acıyan, esirgeyendir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"dur; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rabbin, işte o kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphe yok ki, senin Rabbin Azîz’dir= düşmanlarından intikam alır, Rahîm’dir= müminlere çok merhametlidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz Rabbin, mutlak galip ve merhamet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu Rabbin, guclu olandir, merhamet edendir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Rabbın, gerçekten O'dur yegâne üstün, yegâne güçlü ; O'dur çok rahmet sahibi.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu Rabbin, güçlü olandır, merhamet edendir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kuşkusuz, senin Efendin Üstündür, Rahimdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve şüphesiz ki Rabbin çok güçlü ve çok merhametlidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve şüphesiz, işte o Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb'in üstün iradeli ve merhametlidir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve hiç şüphesiz, senin rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Gültekin Onan

Şu muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir. (Mü'minleri ise) çok esirgeyicidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz'dir, Rahim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte O, elbette Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve şüphesiz senin Rabbin üstün güç sahibidir, esirgeyendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve gerçek şu ki, senin Rabbin, çok acıyan esirgeyen O yüceler yücesidir!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve şüphe yok ki, Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak ki Rabbin Aziz'dir, engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz Rabbin, güçlü ve merhametli olan O’dur.


Çeviri : Şaban Piriş

Ama Senin Rabbin aziz ve rahimdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve şüphesiz, senin Rabbindir O mutlak Azîz, mutlak Rahîm.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk