26 / ŞUARA - 8

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

Orjinal

İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

1. inne : muhakkak
2. fî zâlike : bunda
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. âyeten : âyet, delil, kanıt
5. ve mâ kâne : ve olmadı
6. ekseru-hum : onların çoğu
7. mu'minîne : mü'minler

Çeviri : Transliteral

Bunda bir delil var elbette ve çoğu inanmaz gene de.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bunda insanlar için çıkarılacak bir ders vardır. Fakat onların çoğu inanmazlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki bunda bir işaret vardır. . . Onların ekseriyeti (Hakk'a, hakikatlerine) iman etmemişlerdir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlarda, Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Ama onların çoğu, mü’min olacak değildi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ancak onların çoğu iman etmezler.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz, bunda bir ayet vardır; ancak onların çoğu mü'min değildirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphesiz ki bu nebatları bitirmekte (Allah’ın kudretine, merhamet ve nimetinin genişliğine delâlet eden) bir alâmet vardır. Bununla beraber onların çoğu mümin olmadılar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz bunda yaratıcının varlığına dair kesin delil vardır; ama çoğu iman etmezler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz bunlarda Allah'in kudretine isaret vardir, ama cogu inanmazlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki bunda açık bir belge vardır, ama onların çoğu inanmazlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz bunların her birinde (Allah'ın kudretine işaret eden) bir delil vardır. Fakat yine de onların çoğu inanmamaktadır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bunlarda (Allah’ın varlığına) bir delil vardır, ama onların çoğu inanmamaktadırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şüphesiz bunlarda Allah'ın kudretine işaret vardır, ama çoğu inanmazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bunda bir işaret vardır. Ama çokları onaylayacak değildir.


Çeviri : Edip Yüksel

Şübhesiz ki bunda mutlak bir âyet var, hemde ekserîsi mü'min olmadı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz ki, bunda mutlak bir ibret vardır; ama çoğu iman etmedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hiç kuşkusuz bunda, üstün gücümüzü kanıtlayan bir ayet vardır, ama onların çoğu inanmazlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz, bunda bir ayet vardır ancak onların çoğu inançlı olmamışlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki bunlardan (Hakkın kemâl-i kudretine) elbet birer, nişane vardır. (Fakat) onların çoğu îman edici değildirler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz bunda, (Allah’ın kudretine) apaçık bir delil vardır. Buna rağmen onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'min olmadılar.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki bunda elbette âyet vardır. Ve (fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz onda (yararlı çiftlerde) bir ayet vardır; ancak onların çoğu mümin değillerdir.


Çeviri : Kadri Çelik

Şüphesiz, bunda (insanlar için çıkarılacak) bir ders vardır; ama onlardan çoğu (buna) inanmazlar.


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte bunda da bir işaret vardır. Buna rağmen onların çoğu inanacak değildir.


Çeviri : Şaban Piriş

Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Şüphesiz bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanıcı değillerdir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır; ancak onların çoğu mü'min değildirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunda elbette bir mucize var, fakat onların çoğu mümin değiller.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk