26 / ŞUARA - 89

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

Orjinal

İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm(selîmin).

1. illâ : ancak, sadece
2. men : kimse, kişi
3. etâllâhe (etâ allâhe) : Allah'a geldiler
4. bi : ile, ... e
5. kalbin : kalp
6. selîmin : selîm, selâmete ermiş

Çeviri : Transliteral

Ancak Allah'a, şirkten ve şüpheden arınmış bir gönülle gelen faydalanır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak Allah'a küfür ve şirkten temizlenmiş bir kalple gelenler kurtulurlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).


Çeviri : Adem Uğur

"Sadece, Allâh'a kalb-i selîm (şuurunda hakikat açığa çıkmış olan) ile gelmiş kimse müstesna!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Ancak Allah’ı inkârdan, iki yüzlülükten, cehalet ve kötü ahlâktan arınmış temiz, saf bir kalp ile, aklıselim ile, iman, ilim, güzel ahlâk ve sâlih amelle Allah’ın huzuruna gelenler o gün mahcup olmaz.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Sadece (küfür ve nifaktan korunmuş) temiz bir kalple gelen(in yarar göreceği gün).'


Çeviri : Ahmet Varol

"Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka."


Çeviri : Ali Bulaç

Ancak Allah’a hâlis ve pâk bir kalb ile varan müstesna.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(84-89) “Sonraki nesiller arasında benim doğrulukla anılmamı sağla. Beni nimet cennetine vâris olaylardan eyle. Babamı da bağışla; o, doğrusu şaşırmışlardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalple gelenden başkasına mal ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni utandırma!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(84-89) Sonrakilerin beni guzel sekilde anmalarini sagla. Beni nimet cennetine varis olanlardan kil. Babami da bagisla, o suphesiz sapiklardandir. Insanlarin diriltilecegi gun, Allah'a temiz bir kalble gelenden baska kimseye malin ve ogullarin fayda vermeyecegi gun, beni rezil etme» demisti.


Çeviri : Bekir Sadak

Ancak Allah'a selîm bir kalb ile gelenler müstesna, (onların elbette imânı ve iyi-yararlı ameli fayda verir.)


Çeviri : Celal Yıldırım

(88-89) “O gün ne malın bir faydası olur, ne de evlâdın. Yalnızca Allah'ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır)!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(84-89) Sonrakilerin beni güzel şekilde anmalarını sağla. Beni nimet cennetine varis olanlardan kıl. Babamı da bağışla, o şüphesiz sapıklardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalble gelenden başka kimseye malın ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni rezil etme' demişti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH’a mükemmel bir kalp ile gelenler hariç.


Çeviri : Edip Yüksel

Ancak Allaha selim bir kalb ile varan başka


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak Allah'a temiz bir kalp ile varan başka!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer).»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız temiz kalple Allah'ın huzuruna gelen kurtulur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Ancak Tanrı'ya selim bir kalp ile gelenler başka."


Çeviri : Gültekin Onan

«Meğer ki Allaha (küfr-ü nifakdan) tamamen salim bir kalb ile gelenler ola».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ancak Allah’a selîm (sağlam) bir kalble gelen müstesnâ.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ancak Allah'a kalb-i selimle gelmiş olan başka.


Çeviri : İbni Kesir

Allah’a selîm (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Ancak Allah'a selim (kusursuz) bir kalp ile gelenler başka.”


Çeviri : Kadri Çelik

yalnızca Allah'ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır)!"


Çeviri : Muhammed Esed

(87-89) «Ve (nâsın) kabirlerden diriltilip kaldırılacakları gün beni zelil etme. O gün, ne mal faide verir ve ne de oğullar. Ancak Allah'a selim bir kalp ile varan kimse müstesna.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Meğer ki Allah'a tamamen sâlim ve temiz bir kalp ile gelenler ola.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ancak kişi Allah’a tertemiz bir kalp ile gelmiş ola.!


Çeviri : Şaban Piriş

O gün insana fayda sağlayan tek şey, Allah’a teslim ettiği selim bir gönül olur.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Ancak Allah'a sağlam ve temiz kalb getiren (yarar görür)."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Ancak Allah'a selim bir kalple gelen kurtulur.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk