42 / ŞURA - 1

حمٓ

Orjinal

Hâ mim.

1. :

Çeviri : Transliteral

Hâ mîm.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hâ, Mîm.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hâ. Mîm.


Çeviri : Adem Uğur

Ha, Miim.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hâ. Mîm.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ha. Mim.


Çeviri : Ahmet Varol

Ha, Mim.


Çeviri : Ali Bulaç

Hâ, Mîm.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-2) Hâ, mîm. ‘Ayn, sîn, kâf.[516]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ha, Mim.


Çeviri : Bekir Sadak

(1-2) Hâ - Mîm / Ayn - Sîn - Kaf.


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-2) Hâ Mîm. Ayn Sîn Kaf.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hâ Mîm.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ha, Mim.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Hâ. Mîm. Ayn. Sîn. Kaf.


Çeviri : Diyanet Vakfı

HH. M.


Çeviri : Edip Yüksel

Hâ, mîm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(1-2) Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(1-2) Hâ, mîm, ayn, sîn, kaf.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ha, Mim.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ha, Mim.


Çeviri : Gültekin Onan

Haa, Mîm.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâ, Mîm.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ha, Mim.


Çeviri : İbni Kesir

Hâ, Mim.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ha, Mim.


Çeviri : Kadri Çelik

Ha-Mim.


Çeviri : Muhammed Esed

Hâ, Mîm.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hâ. Mîm.


Çeviri : Ömer Öngüt

Hâ mîm.


Çeviri : Şaban Piriş

(1-2) Hâ, Mîm. Ayn, Sîn, Kâf.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hâ mim


Çeviri : Süleyman Ateş

Hâ, Mîm.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hâ mîm.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ha, Mîm.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk