20 / TAHA - 104

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

Orjinal

Nahnu a’lemu bimâ yekûlûne iz yekûlu emseluhum tarîkaten in lebistum illâ yevmâ(yevmen).

1. nahnu a'lemu : biz daha iyi biliriz, biliyoruz
2. bimâ : şey ile
3. yekûlûne : derler
4. iz yekûlu : diyorlardı
5. emselu-hum : onlara emsal olan (en iyi örnek olan, üstün olan)
6. tarîkaten : yol bakımından
7. in lebistum illâ : ancak kaldınız
8. yevmen : gün

Çeviri : Transliteral

Ne dediklerini daha iyi biliriz biz aklı ve yolu yordamı daha düzgün olanın ancak bir günceğiz kaldınız dediği zaman.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Biz onların ne dediklerini daha iyi biliriz ve yolu yordamı daha düzgün olan kimseler o zaman: “Bir günden fazla eğleşmediniz” derler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman: "Bir günden fazla kalmadınız" der.


Çeviri : Adem Uğur

Onların ne dediklerini biz (hakikatleri olarak) daha iyi biliriz; en çok bileni "Sadece bir gün kaldınız" dediğinde.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onların en olgun ve akıllı olanlarının:'Orada ancak bir gün kaldınız' diyeceği zaman onların birbirlerine şaşkınlıktan neler söyleyeceklerini biz çok iyi biliriz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onların dediklerini biz daha iyi biliriz. En tutarlı görüş sahipleri de: 'Sadece bir gün kaldınız' der.


Çeviri : Ahmet Varol

Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise: "Siz yalnızca bir gün kaldınız" derler.


Çeviri : Ali Bulaç

Aralarında gizlice ne konuşacaklarını biz pek alâ biliriz. Görüşü en üstün olan, (diğerlerine) diyecek ki: “- (dünyada veya kabirde) ancak bir gün kaldınız.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Aralarında konuştuklarını biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise, “Sadece bir gün eğleştiniz” der.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Aralarinda konustuklarini Biz daha iyi biliriz. En akillilari: «Sadece bir gun eglestiniz» der. *


Çeviri : Bekir Sadak

Aralarında neler konuştuklarını biz daha iyi biliriz. Onların en mutedil ve gidişçe en akıllıları ise, «sadece bir gün eyleştiniz» diyecekler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Aralarındaki konuşmaları biz herkesten daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları ise: “Siz sadece bir gün kaldınız” diyecektir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(103-104) Aralarında birbirlerine “(Dünya’da) sadece on (gün) kaldınız” diye gizli gizli konuşacaklar. -Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında olanları, “Siz sadece bir gün kaldınız” diyecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Aralarında konuştuklarını Biz daha iyi biliriz. En akıllıları: 'Sadece bir gün eğleştiniz' der.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman: «Bir günden fazla kalmadınız» der.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onların ne konuştuğunu iyi biliriz. En doğru görüşlüleri, “Siz sadece birgün kaldınız“ diyordu.


Çeviri : Edip Yüksel

Gidişce en beri benzerleri «bir günden fazla durmadınız» deyince ne diyeceklerini biz biliriz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Görüşü en üstün olanları, «Bir günden fazla durmadınız.» dediği zaman, ne diyeceklerini Biz biliriz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Aralarında ne konuşacaklarını biz çok iyi biliriz. Görüşü en üstün olan: «Ancak bir gün kaldınız» diyecektir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Aralarındaki konuşmaları biz herkesten iyi biliriz. Bu arada en isabetli görüşlüleri «Siz dünyada sadece bir gün kaldınız» derler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise: "Siz yalnızca bir gün kaldınız" derler.


Çeviri : Gültekin Onan

(Aralarında) ne konuşacaklarını biz daha iyi bileniz. Onların gidişi (ve aklı) daha üstün olanları da o zaman: «Bir günden fazla eğlenmediniz» diyecek.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onların söylemekte olduklarını en iyi bilen biziz! O vakit onların gidişâtça en akıllı olanı: '(Siz) sâdece bir gün kaldınız' der.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onların söylediklerini Biz daha iyi biliriz. En akıllıları da: Sadece bir gün eğleştiniz, der.


Çeviri : İbni Kesir

Onların söyledikleri şeyleri Biz, daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan “sadece bir gün kaldınız” diyecek.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yolca en üstün olanları, “Bir günden fazla durmadınız” dediği zaman, ne dediklerini biz daha iyi biliriz.


Çeviri : Kadri Çelik

İçlerinden en kavrayışlısı: "(Orada) sadece bir tek gün kaldınız!" dediği zaman onların birbirlerine (şaşkınlıktan) neler diyeceklerini de, şüphesiz en iyi Biz biliriz.


Çeviri : Muhammed Esed

Biz onların ne diyeceklerini daha ziyâde biliriz, o vakit ki, onların daha mutedilce rey sahipleri olanları diyecektir ki, «Siz bir günden başka kalmış olmadınız.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Aralarında konuştuklarını biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise: “Siz dünyada ancak bir gün kaldınız!” der.


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz, onların söylediklerini daha iyi biliriz. En akıllıları “sadece bir gün kaldınız der”.


Çeviri : Şaban Piriş

Aralarında konuştukları konuyu Biz pek iyi biliriz. Onların en mûtedil ve en makul olanı, o zaman "Siz bir günden daha fazla kalmadınız." diyecek.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onların dedikleri(kalış süresi)ni biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise: "Siz yalnız bir gün kaldınız," der.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise: «Siz yalnızca bir gün kaldınız» derler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

En aklı başında olanları 'Bir günden fazla kalmadık' dedikleri zaman onların söylediklerini de Biz pek iyi biliyoruz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onların söylemekte olduklarını biz daha iyi biliriz. Yolca en seçkinleri olan şöyle diyordu: "Eni sonu, bir gün kaldınız."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk