20 / TAHA - 2

مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ

Orjinal

Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ.

1. mâ enzel-nâ : indirdiğimiz şey
2. aleyke : sana
3. el kur'âne : Kur'ân
4. li : ... e, için
5. teşkâ : sen meşakkat, güçlük çekersin

Çeviri : Transliteral

Kur'ân'ı zahmet çekmen için indirmedik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ey Muhammed! Biz sana bu Kur'ân'ı, üzülüp sıkıntı çekmen için indirmedik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(2-3) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.


Çeviri : Adem Uğur

Biz Kurân'ı sana, mutsuz olman için inzâl etmedik.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz Kur’ân’ı sana, lüzumundan fazla ibadetle kendini yorarak sıkıntıya düşesin, kavmin küfürde ısrar ettiği, senin peygamberliğine iman etmediği için, tebliğde bulun-duğun muhataplarının ters ve düşmanca davranışları dolayısıyla üzülesin, bedbaht olasın diye indirmedik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz sana Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik,


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm), Kur’an’ı sana eziyet çekesin diye indirmedik;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(2-3) Biz, Kur'ân'ı sana sıkıntıya düşesin diye değil, Allah'a saygılı olana bir öğüt olsun diye indirdik.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(2-4) Kuran'i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah'tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.


Çeviri : Bekir Sadak

Kur'ân'ı sana sıkıntı çekesin (veya mutsuz olasın) diye indirmedik.


Çeviri : Celal Yıldırım

(2-3) Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Yalnızca, (Allah'tan) sakınanlara bir öğüt, bir uyarı olsun diye (indirdik).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(2-3) (Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.


Çeviri : Diyanet İşleri

(2-4) Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(2-3) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Biz bu Kuran’ı sıkıntı çekesin diye göndermedik.


Çeviri : Edip Yüksel

Kur'anı sana bedbaht olasın diye indirmedik


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ey Muhammed! Kur'ân'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz sana bu Kuran'ı güçlük çekmen için indirmedik.


Çeviri : Gültekin Onan

(2-3-4) Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) Sana Kur’ân’ı, sıkıntı çekesin diye indirmedik.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Biz; Kur'an'ı, sana güçlük çekesin diye indirmedik.


Çeviri : İbni Kesir

Kur’ân’ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu Kuran'ı sana, seni bedbaht etmek için indirmedik,


Çeviri : Muhammed Esed

Bu Kur'an'ı sana meşakkate düşesin diye indirmedik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.


Çeviri : Şaban Piriş

(1-2) Tâ Hâ. Kur’ân’ı sana, meşakkat çekip, bedbaht olasın diye indirmedik.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz bu Kur'ân'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz Kur'ân'ı sana güçlük çekmen için indirmedik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz bu Kur'an'ı sana, zahmet çekesin, bedbaht olasın diye indirmedik;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk