20 / TAHA - 4

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلْعُلَى

Orjinal

Tenzîlen mimmen halakal arda ves semâvâtil ulâ.

1. tenzîlen : bir indirme ile, indiriş ile, tenzil ederek
2. mimmen (min men) : ondan
3. halaka : yarattı
4. el arda : arz, yeryüzü
5. ve es semâvâti : ve semalar
6. el ulâ : yüksek

Çeviri : Transliteral

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.


Çeviri : Adem Uğur

Arzı (bedeni) ve yüce semâları (Esmâ mertebenden açığa çıkan şuur boyutlarını ve bilinç kademelerini) yaratandan, bölüm bölüm indirilmiştir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından, bölüm bölüm indirdik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiş (bir kitaptır).


Çeviri : Ahmet Varol

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.


Çeviri : Ali Bulaç

Arzı ve yüce gökleri yaratandan, yavaş yavaş bir indirişle (onu) indirdik.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kur'ân, yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(2-4) Kuran'i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah'tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.


Çeviri : Bekir Sadak

O, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından parça parça indirilmiştir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Bu Kur'an), yeri ve yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey (23 senede) indirilmiştir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(2-4) Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir tenzil olarak indirdik o yaradandan ki hem Arzı yarattı hem o yüksek yüksek Gökleri


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hem yeri, hem o yüksek yüksek gökleri yaratan tarafından peyderpey indirilen bir kitap olarak indirdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirildi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.


Çeviri : Gültekin Onan

(2-3-4) Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(O Kur’ân,) yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey indirilmedir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından indirmedir.


Çeviri : İbni Kesir

Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.


Çeviri : Kadri Çelik

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilen bir vahiydir bu.


Çeviri : Muhammed Esed

Yeri ve yüksek gökleri yaratan zât tarafından tedricen indirilmiştir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir.


Çeviri : Şaban Piriş

(3-4) Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.


Çeviri : Suat Yıldırım

(O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O, yeri ve yüce gökleri Yaratanın katından peyderpey indirildi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk