20 / TAHA - 50

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

Orjinal

Kâle rabbunellezî a’tâ kulle şey’in halkahu summe hedâ.

1. kâle : dedi
2. rabbu-na ellezî : bizim Rabbimiz ki o
3. a'tâ : verdi, lütfetti, ihsan etti
4. kulle : bütünüyle,hepsi, tamamen
5. şey'in : bir şey
6. halka-hu : onun yaratılışı
7. summe : sonra
8. hedâ : hidayete erdirdi

Çeviri : Transliteral

Rabbimiz dedi, her şeye yaratılışını veren, sonra da yolunu gösterendir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

“Rabbimiz herşeye yaratılışını veren ve sonra onu, yaratılış gayesine uygun yola yöneltendir” dedi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O da: Bizim Rabbimiz, her şeye hılkatini (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi.


Çeviri : Adem Uğur

(Musa): "Rabbimiz her şeye, varlığını ve özelliklerini veren, sonra da yolunu kolaylaştırandır. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Mûsâ:'Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılış ve varlık sebebini gerçekleştirecek özellikleri veren, sonra da yaşaması ve görevlerini yerine getirmesi için aydınlatıcı bilgilerle donatan, yol gösterendir.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dedi ki: 'Rabbimiz her şeye yaratılış (biçim)ini veren sonra doğru yola iletendir.'


Çeviri : Ahmet Varol

Dedi ki: "Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir."


Çeviri : Ali Bulaç

Musa; “Bizim Rabbimiz, her şeye suret ve şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir.” dedi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Mûsâ, “Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra ona doğru yolu gösterendir” dedi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Musa: «Rabbimiz, her seye ayri bir ozellik veren, sonra dogru yola eristirendir» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

O da : «Rabbimiz her şeye hilkatim (yaratılışta türünün özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Musa:) “Bizim Rabbimiz, her varlığı farklı niteliklerle donatarak yaratan, sonra da bu varlıkları nitelikleri doğrultusunda yönlendiren Allah'tır” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Mûsâ, “Rabbimiz, her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Musa: 'Rabbimiz, her şeye ayrı bir özellik veren, sonra doğru yola eriştirendir' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O da: Bizim Rabbimiz, her şeye hılkatini (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Efendimiz, Her şeye biçimini veren ve sonra yolunu gösterendir“ dedi.


Çeviri : Edip Yüksel

Bizim dedi: rabbımız her şey'e hılkatini veren sonra da yolunu gösterendir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Musa: «Bizim Rabbimiz, herşeye uygun yaratılışını veren sonra da yolunu gösterendir!» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Musa: «Bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir.» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Musa «Bizim Rabb'imiz, her varlığı farklı niteliklerle donatarak yaratan, sonra da bu varlıkları nitelikleri doğrultusunda yönlendiren Allah'dır.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dedi ki: "Bizim rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir."


Çeviri : Gültekin Onan

O da: «Bizim Rabbimiz her şey'e hilkatini veren, sonra da doğru yolunu gösterendir» dedi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(O da:) 'Bizim Rabbimiz, herşeye yaratılışını (husûsiyetleriyle) veren, sonra da(onu muhtaç olduğu şeylerin yoluna) sevk edendir' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dedi ki: Rabbımız her şeye yaratılışını veren, sonra da doğru yola eriştirendir.


Çeviri : İbni Kesir

(Hz. Musa): “Bizim Rabbimiz, herşeye yaradılışını lütfeden (ihsan eden) sonra da hidayete erdirendir.” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dedi ki: “Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra da hidayet edendir.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Musa:) "Bizim Rabbimiz, (var olan) her şeye gerçek özünü ve biçimini veren ve sonra da her şeyi (kendi doğasının gerektirdiği) yola yönelten varlıktır" diye cevap verdi.


Çeviri : Muhammed Esed

(Hazreti Mûsa) Dedi ki: «Rabbimiz o zâttır ki, her şeye hilkatini vermiş, sonra da doğru yolu göstermiştir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dedi ki: “Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra da doğru yolu gösterendir. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

-Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren ve yol gösterendir, dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

"Rabbimiz," dedi, "her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, Yüce Yaradandır (buna iyice inan)"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Mûsâ): "Rabbimiz, her şeye yaratılışını (varlığını ve biçimini) verip sonra onu doğru yola ileten (yaratılış gâyesine uygun yola yönelten)dir." dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Dedi ki: «Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Musa 'Rabbimiz, herşeyi yerli yerince yaratan, sonra da yol gösterendir' dedi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Mûsa dedi: "Rabbimiz, herşeye yaratılışını lütfeden, sonra da yol yordam gösteren kudrettir."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk