20 / TAHA - 51

قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ

Orjinal

Kâle fe mâ bâlul kurûnil ûlâ.

1. kâle : dedi
2. fe : o zaman, böylece
3. mâ bâlu : durumu nedir (ne haldedirler)
4. el kurûni : aynı zamanın insanları, nesiller
5. el ûlâ : ilk, önceki

Çeviri : Transliteral

Firavun, peki, önce gelenlerin halleri ne olacak dedi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun: “Peki, bizden önce gelip geçen ilk asırlardaki insanların hali ne olacak?” dedi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Firavun: Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi.


Çeviri : Adem Uğur

(Firavun) sordu: "Peki ya eski nesillerin hâli nice olur (çünkü görmediler)?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Firavun:'Öyleyse, Allah’ın birliğini tasdik etmeyen, putlara tapan önceki nesillerin hali ne olacak?' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Firavun) dedi ki: 'Peki ilk nesillerin durumu nedir?'


Çeviri : Ahmet Varol

(Firavun) Dedi ki: "İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?"


Çeviri : Ali Bulaç

Firavun dedi ki: Öyleyse geçmiş asırlar halkının hali nedir (ölümlerinden sonra saadette midirler, şekavette midirler?)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Firavun, “Öyleyse önceki nesillerin durumu nedir?” dedi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Firavun: «Oyleyse onceki nesillerin durumu ne oluyor?» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Fir'avn, «ya öyle ise gelip geçen nesillerin durumu ne oluyor ?» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Firavun:) “Öyle ise önceki toplumların hali ne olacak?” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Firavun, “Ya geçmiş nesillerin hâli ne olacak?” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Firavun: 'Öyleyse önceki nesillerin durumu ne oluyor?' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Firavun: Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Peki geçmiş nesillerin hali ne olacak?“ dedi.


Çeviri : Edip Yüksel

Dedi: ya öyle ise kurun-ı ûlâ'nın hali ne?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Firavun: «Ya, öyle ise, önceki milletlerin durumu nedir?» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Firavun : «Öyleyse geçmiş asırlar (daki insanlar)ın durumu nedir?» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun «Peki, bizden önceki kuşakların durumu ne olacak?» dedi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Firavun) Dedi ki: "İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?"


Çeviri : Gültekin Onan

(Fir'avn) dedi: «Öyleyse evvelki (geçmiş) asırlar (halkın) ın haali nedir»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Fir'avun:) 'Öyle ise (putlara tapan) önceki nesillerin hâli ne olacak?' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öyle ise önceki nesillerin durumu nedir? dedi.


Çeviri : İbni Kesir

(Firavun): “Öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir?” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Firavun) Dedi ki: “Öyle ise, önceki nesillerin hali ne olacak?”


Çeviri : Kadri Çelik

(Firavun:) "Peki" dedi, "ya önceki kuşakların durumu ne oldu?"


Çeviri : Muhammed Esed

(Fir'avun) Dedi ki: «Öyle ise evvelki ümmetlerin hali neden ibarettir?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Peki ya, ilk nesillerin hâli ne olacak?” dedi.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Önceki nesillerin durumu ne olacak? dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

Firavun dedi ki: "Peki o zaman, önceki nesillerin durum ve âkıbeti ne olur?"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Fir'avn): "Peki ya ilk nesillerin hali ne olacak?" dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Firavun) Dedi ki: «İlk çağlardaki kuşakların durumu nedir öyleyse?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Firavun 'Peki, öncekilerin hali ne olacak?' dedi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dedi: "Peki, ilk nesillerin hali ne olacak?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk