20 / TAHA - 56

وَلَقَدْ أَرَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

Orjinal

Ve lekad ereynâhu âyâtinâ kullehâ fe kezzebe ve ebâ.

1. ve lekad : ve andolsun
2. ereynâ-hu : ona gösterdik
3. âyâti-nâ : bizim âyetlerimiz
4. kulle-hâ : onun hepsi
5. fe : o zaman, böylece
6. kezzebe : yalanladı
7. ve ebâ : ve diretti

Çeviri : Transliteral

Andolsun ki ona bütün delillerimizi gösterdik, yalanladı, çekindi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek şu ki, biz Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik. Onları yalan saydı ve kabule yanaşmadı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun biz ona (Firavun'a) bütün (bu) delillerimizi gösterdik; yine de yalanladı ve diretti.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki biz ona (Firavun'a) işaretlerimizin hepsini gösterdik. . . (Fakat o) yalanladı ve kabulden kaçındı.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun ki, bütün mûcizelerimizi Firavun’a gösterdik. Yalanladı ve dayattı.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki ona (Firavun'a) ayetlerimizin tümünü gösterdik de o yalanladı ve ayak diretti.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik; fakat o, yalanladı ve ayak diretti.


Çeviri : Ali Bulaç

Yemin olsun ki, biz, Firavun’a mucizelerimizin hepsini gösterdik. Böyle iken o, yine mucizelerimizi yalanladı ve hakkı kabulden çekindi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun biz, Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik; yine de yalanladı, kabul etmemekte diretti.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(56-58) And olsun ki Firavun'a butun delillerimizi gosterdik de yalan sayip kabulden cekindi ve: «Ey Musa! Sihirbazliginla bizi yurdumuzdan cikarmaya mi geldin? simdi biz de seninkinin benzeri bir sihri sana gosterecegiz. Bizimle senin aranda bir vakit tayin et ki sen de biz de duz bir yerde bulunalim da caymayalim» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki Fir'avn'a (gereken) bütün belgelerimizi gösterdik, bununla beraber o yalanlayıp kabul etmekten kaçındı.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki, biz ona (Firavun'a) bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, biz ona (Firavun’a) bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.


Çeviri : Diyanet İşleri

(56-58) And olsun ki Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik de yalan sayıp kabulden çekindi ve: 'Ey Musa! Sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Şimdi biz de seninkinin benzeri bir sihri sana göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir vakit tayinet ki sen de biz de düz bir yerde bulunalım da caymayalım' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz ona (Firavun'a) bütün (bu) delillerimizi gösterdik; yine de yalanladı ve diretti.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ona tüm işaret ve delillerimizi göstermemize rağmen yalanlayıp reddetti.


Çeviri : Edip Yüksel

Kasem olsun biz, ona âyetlerimizin hepsini gösterdik, öyle iken o yine yalan dedi dayattı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki. Biz Firavuna bütün mucizelerimizi gösterdik; öyle iken o, yine yalanladı ve dayattı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

And olsun ki, biz, Firavun'a mucizelerimizin hepsini gösterdik. Böyle iken o yine onları yalan sayıp kabulden çekindi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz Firavun'a tüm ayetlerimizi gösterdik, fakat o bunları yalanladı, kabul etmeye yanaşmadı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik; fakat o, yalanladı ve ayak diretti.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki biz ona âyetlerimizin hepsini gösterdik de, (Buna rağmen) o, yine tekzîb etdi, dayatdı.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, (biz) ona (Fir'avun’a, gösterilecek) mu'cizelerimizin hepsini gösterdik; fakat (o) yalanladı ve (hakkı kabûl etmemekte) diretti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki ona bütün ayetlerimizi gösterdik ama yalanlayıp kaçtı.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki; âyetlerimizin (mucizelerimizin) hepsini, ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve (yalanında) direndi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik; fakat o yalanladı ve ayak diretti.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, Biz Firavun'u mesajlarımızın hepsinden haberdar kıldık; ama o bunları yalan saydı ve kabule yanaşmadı.


Çeviri : Muhammed Esed

Kasem olsun ki, Biz âyetlerimizin hepsini ona gösterdik. Böyle iken o tekzîp etti ve kaçındı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki ona bütün âyetlerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ona ayetlerimizin hepsini göstermiştik. Fakat o yalanladı ve kabul etmedi.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz Firavun’a bütün âyetlerimizi, delillerimizi gösterdik, fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz o(Fir'av)n'a âyetlerimizin hepsini gösterdik, yine de yalanladı ve dayattı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik; fakat o, yalanladı ve ayak diretti.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz Firavun'a bütün âyetlerimizi gösterdik; fakat o yalanladı ve inanmamakta diretti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, o Firavun'a ayetlerimizin tamamını gösterdik ama yalanlayıp inadını sürdürdü.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk