20 / TAHA - 6

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ

Orjinal

Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fîl ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes serâ.

1. lehu : ona ait, onun
2. mâ fî es semâvâti : semalardaki, göklerdeki şeyler
3. ve mâ fî el ardı : ve yeryüzünde bulunan şeyler
4. ve mâ beyne-humâ : ve bu ikisinin arasındaki şeyler
5. ve mâ tahte es serâ : ve nemli toprağın altında olan şeyler

Çeviri : Transliteral

Onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve ne varsa ikisinin arasında ve ne varsa yerin altında.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerde, yerde, göklerle yer arasında ve yer altında ne varsa, hepsi O'nundur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.


Çeviri : Adem Uğur

Semâlarda (şuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O'nun (El Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) içindir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların, bu ikisinin arasındaki ve toprağın altındaki varlıkların ve imkânların tamamı O’nundur, O’nun tasarrufundadır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.


Çeviri : Ahmet Varol

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.


Çeviri : Ali Bulaç

Bütün gökte olanlar, bütün arzdakiler, bütün bu ikisinin arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O’nundur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar, hep O'nundur.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Goklerde ve yerde, her ikisi arasinda ve topragin altinda bulunanlar O'nundur.


Çeviri : Bekir Sadak

Göklerde olan da, yerde olan da, bu ikisi arasında bulunan da ve toprağın altında olan da O'nundur.


Çeviri : Celal Yıldırım

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların tümü O'nundur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.


Çeviri : Diyanet İşleri

Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur.


Çeviri : Edip Yüksel

Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, bütün bunların arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O'nundur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O'nundur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.


Çeviri : Gültekin Onan

Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa Onundur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve toprağın altında olanlar O’nundur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nun.


Çeviri : İbni Kesir

Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O’nundur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın derinliklerinde olanların tümü O'nundur.


Çeviri : Kadri Çelik

Göklerde ve yerde ve bunların arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'na aittir.


Çeviri : Muhammed Esed

Göklerde ne varsa ve yer de ne varsa ve ikisinin arasında ne varsa ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde ve yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar yalnız O'nundur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her şey O’nundur.


Çeviri : Şaban Piriş

Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O’nun’dur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur (ne kadar kapalı olursa olsun, O'ndan hiçbir şey gizli kalmaz).


Çeviri : Süleyman Ateş

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Göklerde, yerde, ikisi arasında ve nemli toprağın altında olan ne varsa Onundur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa O'nundur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk