20 / TAHA - 62

فَتَنَٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ

Orjinal

Fe tenâzeû emrehum beynehum ve eserrûn necvâ.

1. fe : o zaman, böylece
2. tenâzeû : tartıştılar, istişare yaptılar, görüştüler
3. emre-hum : onların işleri
4. beyne-hum : onların araları
5. ve eserrû : ve gizlediler, sır olarak sakladılar
6. en necvâ : fısıltı, gizli konuşma

Çeviri : Transliteral

Sonra bu iş hakkında aralarında çekişe çekişe görüşüp gizlice danıştılar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun ve sihirbazları, kendi aralarında yapacakları şey konusunda tartışarak görüşüp konuşmalarını gizli tuttular.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.


Çeviri : Adem Uğur

(Sihirbazlar) işlerini aralarında tartıştılar. . . Aralarında fısıldaştılar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sihirbazlar, aralarında planlarını tartıştılar, fısıltı halindeki konuşmalarını gizli tuttular.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bunun üzerine (büyücüler) işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice konuştular.


Çeviri : Ahmet Varol

Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.


Çeviri : Ali Bulaç

Sihirbazlar aralarında işlerini görüştüler. (Mûsa galib gelirse ona iman edelim, dediler) ve (bunu) gizlice fısıldaştılar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Büyücüler yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve birbirleriyle gizlice konuştular.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sihirbazlar isi aralarinda tartistilar ve konusmalarini gizli tuttular.


Çeviri : Bekir Sadak

Sihirbazlar durumlarını (ne yapacaklarını) kendi aralarında tartıştılar ve konuştuklarını gizli tutmaya çalıştılar..


Çeviri : Celal Yıldırım

(62-64) Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar. Ve dediler ki: “Bu iki adam (Musa ve Harun) büyücüdür, sizleri büyüleyerek yurdunuzdan çıkarmak, sizin örnek dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Öyleyse hilelerinizi bir araya getirin, sonra gruplar halinde buluşma yerine gelin. Bugün üstün gelen kazanmıştır.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sihirbazlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.


Çeviri : Edip Yüksel

Şöyle ki: aralarında işlerine kavraştılar ve gizli fısıldaştılar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar aralarında tartışıp anlaştılar ve gizlice fısıldaştılar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bunun üzerine, kendi aralarında buyruklarını / (işlerini) tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.


Çeviri : Gültekin Onan

Derken (sihirbazlar) aralarında işlerini çekişe çekişe (görüş) düler. (Sonra) gizlice müşavere etdiler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Buna rağmen (sihirbazlar Mûsâ hakkında yapacakları) işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Derken onlar işi aralarında tartıştılar ve gizlice müşavere ettiler.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece işlerini (hilelerini), kendi aralarında görüştüler (tartıştılar) ve gizlice konuştular.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bunun üzerine onlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.


Çeviri : Kadri Çelik

(Firavun ve adamları) yapacakları şey konusunda aralarında tartıştılar, fakat konuşmalarını gizli tuttular;


Çeviri : Muhammed Esed

Artık (sahirler) aralarında işlerine dair münakaşada bulundular ve gizlice konuştular.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sihirbazlar işi kendi aralarında tartıştılar ve gizlice müşavere ettiler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sihirbazlar durumlarını aralarında tartışarak gizlice fısıldaştılar.


Çeviri : Şaban Piriş

Bunun üzerine onlar aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Fir'avn'ın topladığı büyücüler), işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli konuştular.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Büyücüler aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar, fısıltıyı koyulaştırdılar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk