20 / TAHA - 7

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

Orjinal

Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemus sirre ve ahfâ.

1. ve in : ve ise, sadece, doğrusu
2. techer : sen açıklarsın (açıkça söylersin)
3. bi el kavli : sözü
4. fe : o zaman, böylece
5. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
6. ya'lemu : bilir
7. es sirre : sır olan
8. ve ahfâ : ve daha gizli, en gizli

Çeviri : Transliteral

Sesini yükseltsen de, yükseltmesen de hiç şüphe yok ki o, gizliyi de bilir, açığa vurulanı da.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sözü ister gizle, ister açığa vur, O insanın gizli düşüncelerini de bilir, gizlinin gizlisi duygularını da.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Adem Uğur

Sen düşündüğünü açığa vursan (veya gizlesen); (bil ki) kesinlikle O, Sırr'ı da (şuurundakini de) Ahfa'yı da (onu meydana getiren Esmâ mertebeni de) bilir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sen, dileğini, duanı yüksek sesle söylesen de, gizlice niyazda bulunsan da far-ketmez. O fısıltıyı da, gizliyi de, gizlinin giz-lisini de bilir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sen sözü açığa vursan da (gizlesen de birdir). Çünkü muhakkak O gizliyi de ondan daha gizlisini de bilir.


Çeviri : Ahmet Varol

Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir.


Çeviri : Ali Bulaç

Sen (Allah’a ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltsen, bil ki, Allah bundan müstağnidir. Çünkü Allah gizliyi de bilir, kalbdekini de. (Bunun için bağırarak dua etmeye lüzum yok, huzur ve ihlâs lâzımdır.)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Eğer sen sözü açıktan söylersen, şüphesiz Allah gizli olanı, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sen sozu istersen aciga vur, suphesiz O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Bekir Sadak

Sözü acık söylesen de, şüphesiz ki, O, gizlisini ve daha gizlisini bilir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sen sözü istersen açığa vur, şüphesiz O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

(Niyetini) Sözle açıklasan da (açıklamasan da) O, gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir.


Çeviri : Edip Yüksel

Sen bu sözü ı'lan edeceksen de o hem sirri bilir hem daha gizlisini


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sen bu sözü ilan edeceksen de O, hem gizliyi, hem daha gizlisini bilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sen (Allah'a ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltirsen (bilki Allah bundan mustağnîdir.). Çünkü O şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Söyleyeceğin sözü ister sesli olarak, ister içinden söyle. Çünkü Allah saklıyı da, saklının saklısını da bilir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir.


Çeviri : Gültekin Onan

Sen sesini yükseksen (de, yükseltmesen de birdir). Çünkü O, gizliyi de, gizlinin daha gizlisini de bilir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Duâda) sesi yükseltsen de (yükseltmesen de O’nun için birdir, işitir!); çünki şübhesiz O, gizliyi de, daha gizli olanı da bilir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İstersen sen sözü açığa vur, şüphesiz ki O; gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve sen, sözü açıklasan da (açıklamasan da) muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi (ve en gizliyi) bilir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sözü açığa vursan da (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilmektedir.


Çeviri : Kadri Çelik

Sözü (ister gizle ister) açığa vur, O (insanın) gizli (düşüncelerini de) bilir, gizlinin gizlisi (duygularını) da.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve sen sözü izhar etsen de etmesen de müsavîdir. Çünkü O, şüphe yok ki gizliyi de, daha gizlice olanı da bilir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sen eğer sözü açıktan söylersen; şüphesiz ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sesini yükseltsen de yükseltmesen de, sırrı ve en gizli şeyleri şüphesiz O bilir.


Çeviri : Şaban Piriş

İster yavaş konuş, ister açıktan, O’na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Sözü açık söylesen de (gizli söylesen de) muhakkak O, gizliyi de ondan daha gizlisini de bilir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir) . Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sen sözünü açığa vursan da, vurmasan da birdir. O saklı olanı da bilir, ondan daha gizli olanı da.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sen bu sözü açıkça duyuracaksan da O, gizliyi de bilir, gizliden daha gizliyi de...


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk