20 / TAHA - 78

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

Orjinal

Fe etbeahum fir’avnu bi cunûdihî fe gaşiyehum minel yemmi mâ gaşiyehum.

1. fe : o zaman, böylece
2. etbea-hum : onlara tâbî oldu, onları takip etti
3. fir'avnu : firavun
4. bi cunûdi-hi : ordusuyla
5. gaşiye-hum : onları kapladı
6. min el yemmi : denizden, deniz
7. mâ gaşiye-hum : onları (nasıl) kapladı, (öyle bir) kapladı ki

Çeviri : Transliteral

Derken Firavun, askeriyle artlarına düştü, deniz de onları tamâmıyla kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Musa, İsrailoğullarıyla beraber yola koyulunca, Firavun, ordularıyla onların peşine düştü, deniz de onları, tamamıyla kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.


Çeviri : Adem Uğur

Firavun, ordusu ile onları izledi de kendilerini deniz kaplayıp içine aldı, boğdu.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Firavun askerî erkânı ve ordularıyla hemen onları takip etti. Deniz o günahkâr orduları ve başındaki ilâhî kuralları tanımayan diktatörleri boğup, yutuverdi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Firavun askerleriyle onların peşlerine düştü. Nihayet denizde onları kaplayan kaplayıverdi.


Çeviri : Ahmet Varol

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.


Çeviri : Ali Bulaç

Hemen Firavun ordularıyla onları takip etti, kendilerini (Firavun’la İsrail oğullarını) denizden sarıveren (dehşetli ve korkunç boğulma) sarıverdi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Firavun, onların arkasına ordusuyla düşüp denize dalınca, deniz onları çepeçevre kuşatıp boğuverdi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Firavun, ordusuyla onlari takip etti, deniz de onlari icine aliverdi, hem de ne alis!


Çeviri : Bekir Sadak

Derken Fir'avn askerleriyle birlikte onları tâkib etti. Deniz de onları nasıl kaplayıp içine aldıysa öylece kaplayıp aldı.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kucaklayıp yuttu.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu.


Çeviri : Diyanet İşleri

Firavun, ordusuyla onları takip etti, deniz de onları içine alıverdi, hem de ne alış!


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunun üzerine Firavun, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Firavun, ordusuyla birlikte ardlarına düştü. Ne var ki, deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı.


Çeviri : Edip Yüksel

Derken Firavn ordulariyle onları ta'kıb etti, kendilerini de deryadan saran sarıverdi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Derken Firavun ordularıyla onları takip etti; denizden kendilerini saran sarıverdi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Firavun ordularıyla hemen onları takip etti, denizden kendilerini sarıveren (korkunç boğulma) sarıverdi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun, ordusu ile peşlerine düştü, fakat denizin suları onları korkunç bir saldırı ile kuşatıverdi!


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.


Çeviri : Gültekin Onan

Derken (Fir'avn), ordulariyle birlikde arkalarına düşdü, deniz de kendilerini nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Derken Fir'avun ordusuyla onların peşine düştü (ve onlar da açılan yoldan denize girdiler). Bunun üzerine denizden onları kaplayan şey, kaplayıverdi (de hepsi boğulup helâk oldular).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Firavun da ordusuyla onu takip etti. Deniz de onları nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz, onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki, onları (tamamen) örterek kapladı (onları suda boğdu).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; artık kendilerini denizden saran (dev dalgalar) sarıverdi.


Çeviri : Kadri Çelik

(Musa İsrailoğulları'yla beraber yola koyulunca) Firavun, ordularıyla onların peşine düştü, ama sonunda onları içine alıp boğması mukadder olan deniz onları yutuverdi.


Çeviri : Muhammed Esed

Derken Fir'avun ordusuyla onların arkasına düştü. Artık kendilerini (Fir'avun ile ordusunu) denizden saran sarıverdi.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun, ordusuyla onları takip etti. Deniz de onları içine alıverdi, hem de ne alış!


Çeviri : Ömer Öngüt

Firavun askerleriyle onları takip etti. Denizden onları kaplayacak olan su kaplayıverdi.


Çeviri : Şaban Piriş

Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Fir'avn, askerleriyle onların ardına düştü, denizden onları örten örttü (deniz onları örtüp boğdu).


Çeviri : Süleyman Ateş

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Firavun, askerleriyle onların peşine düştü; sonra da deryadan onları kaplayacak olan şey kaplayıverdi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Derken, Firavun, ordusuyla birlikte onların arkasına düştü. Ama denizden onları sarıp kuşatan, sarıp kuşattı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk