20 / TAHA - 93

أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى

Orjinal

Ellâ tettebian(tettebiani), e fe asayte emrî.

1. ellâ tettebia-ni : niçin bana tâbî olmadın
2. e fe asayte : yoksa asi mi oldun
3. emrî : emrime

Çeviri : Transliteral

Bana uymadın, yoksa emrime isyan mı ettin?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

bana uymadın, yoksa emrime karşı mı geldin?”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?


Çeviri : Adem Uğur

"Bana tâbi olarak (onlara doğruyu göstermedin)? Emrime isyan mı ettin?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Neden benim yolumu takip etmedin? Benim kurduğum düzene karşı mı çık-tın?'


Çeviri : Ahmet Tekin

Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?


Çeviri : Ahmet Varol

"Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?"


Çeviri : Ali Bulaç

(92-93) Mûsa dönüşünde kardeşine) dedi ki: “- Harûn! Seni engelliyen ne oldu ki, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit benim ardımca yürümedin (tavsiyemi tutub onlarla mücadele etmedin), emrime isyan mı ettin?”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(92-93) Mûsâ döndüğünde, “Ey Hârûn!” dedi. “Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(92-93) Musa gelince: «Harun! Onlarin sapittigini gorunce seni benim yolumdan gitmekten alikoyan nedir? Benim emrime karsi mi geldin?» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

(92-93) Musâ : «Ey Harun !» de di, «onların sapıttığını gördüğün zaman bana uymandan (yolumu takip etmekten) seni alıkoyan neydi ? Yoksa emrime karşı mı geldin ?»


Çeviri : Celal Yıldırım

(92-93) (Ve Musa Tur Dağından döndüğünde kardeşine:) “Ey Harun! Bunların yoldan çıktığını gördüğün halde, seni tutan ne oldu? Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?” dedi (ve saçından sakalından tutup çekmeye başladı).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(92-93) Mûsâ, (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: “Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?”


Çeviri : Diyanet İşleri

(92-93) Musa gelince: 'Harun! Onların sapıttığını görünce seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir? Benim emrime karşı mı geldin?' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(92-93) (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?“


Çeviri : Edip Yüksel

benim ardımca gelmedin, emrime ısyan mı ettin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

peşimden gelmedin. Benim emrime isyan mı ettin?» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Niye beni izleyerek onlara karşı koymadın? Yoksa emrime karşı mı geldin?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Niye bana uymadın, buyruğuma baş mı kaldırdın?"


Çeviri : Gültekin Onan

(92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: «Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tâbi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(92-93) (Mûsâ dönünce:) 'Ey Hârûn! Onları dalâlete düşmüş gördüğün zaman, seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Benim ardımdan gelmekten? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?


Çeviri : İbni Kesir

Niçin bana tâbî olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?”


Çeviri : Kadri Çelik

(Neydi, onları terk edip) beni izlemekten (seni alıkoyan)? Yoksa, (bile bile) benim emrime karşı mı geldin?"


Çeviri : Muhammed Esed

«Ki, benim ardımca gelmedin? Emrime isyan mı ettin?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?”


Çeviri : Ömer Öngüt

Bana tabi olmadın mı? Emrime karşı mı geldin?


Çeviri : Şaban Piriş

(92-93) Mûsâ döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Neden bana uymadın, buyruğuma karşı mı geldin?" (Ve kardeşinin sakalından tutup çekmeğe başladı.)


Çeviri : Süleyman Ateş

«Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Niçin bana uymadın? Yoksa emrime karşı mı geliyorsun?'


Çeviri : Ümit Şimşek

Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk