86 / TARIK - 4

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

Orjinal

İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).

1. in ... (lemma) : eğer ..... olmazsa olmaz, mutlaka vardır
2. kullu : bütün hepsi
3. nefsin : nefs, kişi
4. (in) ... lemmâ : eğer ..... olmazsa olmaz, mutlaka vardır
5. aleyhâ : onun üzerinde
6. hâfızun : muhafız (gözleyici)

Çeviri : Transliteral

Hiçbir kimse yoktur ki onun bir gözetip koruyan memuru bulunmasın.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Zaten hiçbir insan korunmasız bırakılmamıştır. Yani her insan amellerinin kaydedildiği güçlerin yanısıra ikinci bir koruma, sigorta altına da alınmış durumdadır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.


Çeviri : Adem Uğur

Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - koruyucu) bulunmasın.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kesinlikle herkesin başında bir koruma, bir denetleyici vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hiç bir can yoktur ki üzerinde bir gözcü olmasın.


Çeviri : Ahmet Varol

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.


Çeviri : Ali Bulaç

(İşte and olsun o semâya ve bu Târık’a ki), hiç bir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici (melek) olmasın...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-4) Göğe ve Târık'a yemin olsun. Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Parlayan yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın. [744][745]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Uzerinde gozetici olmayan kimse yoktur.


Çeviri : Bekir Sadak

Hiçbir canlı yoktur ki üzerinde koruyup gözeten bulunmasın.


Çeviri : Celal Yıldırım

Üzerinde gözetleyici koruyucu (melek) bulunmayan hiçbir canlı yoktur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.


Çeviri : Diyanet İşleri

Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-4) Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici olmasın.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu olmasın.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefs (kimse) yoktur.


Çeviri : Gültekin Onan

Hiçbir nefs haaric değildir, ille onun üzerinde bir gözeten vardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hiç bir nefis yoktur ki mutlaka onun üzerinde bir gözeten bulunmasın.


Çeviri : İbni Kesir

Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiç bir kimse yoktur.


Çeviri : Kadri Çelik

(zaten) hiçbir insan korunmasız bırakılmamıştır.


Çeviri : Muhammed Esed

Hiçbir nefs yoktur ki, illâ onun üzerinde bir gözetici vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir koruyucu, bir gözetleyici bulunmasın.


Çeviri : Ömer Öngüt

Üzerinde gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur.


Çeviri : Şaban Piriş

Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.


Çeviri : Süleyman Ateş

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hiçbir can yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici bulunmasın.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir bekçi bulunmasın.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk