64 / TEGABUN - 18

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Orjinal

Âlimul gaybi veş şehâdetil azîzul hakîm(hakîmu).

1. âlimu : bilir
2. el gaybi : gayb, bilinmeyen
3. ve eş şehâdeti : ve müşahede edilen, görünen
4. el azîzu : azîz, üstün
5. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi

Çeviri : Transliteral

Gizliyi de bilir, görüneni de, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O Allah yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavrayamadıkları şeyleri de duygu ve akıllarıyla görüp gözleyebildikleri şeyleri de bilendir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç ulaşamaz, O yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Gayb ve şehâdetin Âlim'idir, Aziyz'dir, Hakiym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O kudretlidir, hikmet sahibidir, hükümrandır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Görünmeyeni de görüneni de bilendir. Yücedir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Varol

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.


Çeviri : Ali Bulaç

Gizliyi de, aşikârı da bilen Azîz Hakîm’dir; (her şeye galibdir, hikmet sahibidir.)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O'nun gücü her şeye yeter ve her işinde hikmet vardır.[651]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Goruleni gorulmeyeni bilendir, gucludur. Hakim'dir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Görüleni de, görülmeyeni de bilendir. Çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

O, yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz). O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Görüleni görülmeyeni bilendir, güçlüdür. Hakim'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Gaybe de şehadete de âlim, azîz, hakîmdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Görünmeyeni de görüneni de bilir, güçlüdür, hikmet sahibidir!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.


Çeviri : Gültekin Onan

Gizliyi de, aşikârı da bilendir. Gaalib-i mutlakdır. Tam hukûm ve hikmet saahibidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(O,) gayb ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Görüleni ve görülmeyeni bilendir. Aziz'dir, Hakim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Gaybı (görünmeyeni) ve şahadet edileni (görüleni) bilendir. Azîz’dir, Hakîm’dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Kadri Çelik

yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir; Kudretlidir, Hikmet Sahibidir!


Çeviri : Muhammed Esed

Gizliye de, âşikâr olana da alîmdir, azîzdir, hakîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Görüleni görülmeyeni bilendir, Aziz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Görülmeyeni ve görüleni bilir, güçlüdür, hakimdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz, O,) Azizdir, hakimdir (üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir).


Çeviri : Süleyman Ateş

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) olandır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O görüneni ve görünmeyeni bilen, kudreti herşeye üstün olan, hikmeti herşeyi kuşatandır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz'dir, Hakîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk