81 / TEKVİR - 27

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

1. in ... (illâ) : eğer olursa, ancak ... olur
2. huve : o
3. (in) ... illâ : ancak, sadece
4. zikrun : bir zikir
5. li : ... e, için
6. el âlemîne : âlemler

Çeviri : Transliteral

O, bütün âlemlere bir öğüttür ancak.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu Kur'ân bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka birşey değildir,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, herkes için, bir öğüttür,


Çeviri : Adem Uğur

O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir'dir (hatırlatmadır)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Okunması ibadet olan bu Kur’ân, bütün âlemler için, bütün insanlar ve cinler için bir öğüttür, bir ikazdır, bir şereftir, bir övünç kaynağıdır.


Çeviri : Ahmet Tekin

O ancak alemler için bir öğüttür.


Çeviri : Ahmet Varol

O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;


Çeviri : Ali Bulaç

O Kur’an, ancak bir öğüddür, bütün âlemler (insan ve cinler) için;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(27-28) Bu Kur'ân, sizden doğru yola gitmek isteyenleriniz için, bütün insanlara bir öğütten ibarettir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(27-28) Kuran, ancak aranizda dogru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir oguttur.


Çeviri : Bekir Sadak

(27-28) O, âlemler için ve sizden doğru davranmayı arzu edenler için katıksız bir öğüttür.


Çeviri : Celal Yıldırım

(27-28) O (Kur'an), bütün âlemler için ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(27-28) O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.


Çeviri : Diyanet İşleri

(27-28) Kuran, ancak aranızda doğru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir öğüttür.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(27-28) O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu, tüm halklara bir mesajdır.


Çeviri : Edip Yüksel

O hâlis bir zikirdir âlemin için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O, sadece bir öğüttür, alemler için.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O alemlere öğütten başka birşey değildir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O (Kuran), alemler için yalnızca bir zikirdir;


Çeviri : Gültekin Onan

(27-28) O, aalemler için, (hele) sizden doğruluk isteyenler için bir öğüdden başkası değildir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(27-28) O, ancak âlemler için, (ve) içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasîhattir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O; ancak alemler için bir öğüttür.


Çeviri : İbni Kesir

O sadece âlemler için bir zikirdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O (Kur'an), âlemler için yalnızca bir hatırlatmadır.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu (mesaj), bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir,


Çeviri : Muhammed Esed

(27-28) O, başka değil âlemler için bir öğüttür. Sizden müstakimâne yaşamak dileyen kimse için (bir mev'izadır).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O, âlemler için bir öğüttür.


Çeviri : Ömer Öngüt

O, ancak alemler için bir zikir/uyarıdır.


Çeviri : Şaban Piriş

(27-28) Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.


Çeviri : Suat Yıldırım

O, âlemlere öğüttür.


Çeviri : Süleyman Ateş

O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O bütün âlemler için bir öğüttür:


Çeviri : Ümit Şimşek

O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk