9 / TEVBE - 1

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

Orjinal

Berâetun minallâhi ve resûlihî ilâllezîne âhedtum minel muşrikîn (muşrikîne).

1. berâetun : bir beraattir, bir uyarı, bir ihtar (saldırmazlığın sona ermesi için)
2. min allâhi : Allah'tan
3. ve resûli-hi : ve onun resûlü
4. ilâllezîne (ilâ ellezîne) : o kimselere
5. âhedtum : ahdleştiğiniz, ahd aldığınız
6. min el muşrikîne : müşriklerden, Allah'a şirk koşanlardan

Çeviri : Transliteral

Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu sûre Allah ve Rasûlünden: Kendileriyle antlaşma yaptığınız, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselere kesin, son bir ihtar ve ültimatomdur!


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!


Çeviri : Adem Uğur

Ültimatomdur bu Allâh ve Rasûlünden, anlaşma yaptığınız müşriklere!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah ve Rasulünden, antlaşmalara sınır getirme ve iptal kararnamesidir bu. Kendileriyle antlaşmalar yaptığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan müşriklere.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.


Çeviri : Ahmet Varol

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah'a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!


Çeviri : Celal Yıldırım

(Bu,) Allah ve Resulü'nden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere son ve kesin bir uyarıdır (ültimatomdur)!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:


Çeviri : Edip Yüksel

Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber'i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.


Çeviri : Gültekin Onan

Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:


Çeviri : İbni Kesir

Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah’tan ve O’nun Resûl'ünden bir beraattir (bir ihtardır).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Bu,) Allah'tan ve elçisinden, müşriklerden kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere bir beraat (ilişkileri kesme) ilanıdır.


Çeviri : Kadri Çelik

Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.


Çeviri : Muhammed Esed

Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'tan ve Resul'ünden, andlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk