95 / TİN - 7

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ

Orjinal

Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).

1. fe : o zaman, böylece
2. : olmadı
3. yukezzibu-ke : sana yalanlatan
4. ba'du : sonra
5. bi ed dîni : dîni

Çeviri : Transliteral

Artık dîni yalanlamana sebep nedir?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Artık bu kadar açık delillerden sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?


Çeviri : Adem Uğur

Bundan sonra dini (hakikat ve Sünnetullâh apaçık ortada iken) sana yalanlattıracak ne olabilir?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Artık bundan sonra, ey insan, seni, dini, şeriatı, ilâhi düzeni, herkesin amellerinin karşılığını alacağını yalanlamaya sevk edecek olan ne türlü bir sebep olabilir?


Çeviri : Ahmet Tekin

Öyleyse (ey insan)! Bundan sonra sana dini yalanlatan nedir?


Çeviri : Ahmet Varol

Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?


Çeviri : Ali Bulaç

O halde, (ey insan! Bunca deliller ortaya çıktıktan), sonra, seni, hesab gününü inkâra götüren ne?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O halde sana ceza ve mükâfatı yalanlatan nedir?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Oyleyken, sana dini yalan saydirtan nedir?


Çeviri : Bekir Sadak

O halde (bunca belge ve açık delillerden) sonra seni hesap ve ceza hakkında ne (gibi şey) yalanlayabilir?


Çeviri : Celal Yıldırım

O halde (ey insan! Bunca delillerden sonra) sana dini (hesap gününü) yalan saydırtan nedir?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?


Çeviri : Diyanet İşleri

Öyleyken, sana dini yalan saydırtan nedir?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Artık neden hala bu dini yalanlıyorsun.


Çeviri : Edip Yüksel

O halde sana dîni ne tekzîb ettirir?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O halde sana dini ne yalanlatır?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey insan! Öyleyken sana dini yalan saydırtan nedir?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?


Çeviri : Gültekin Onan

O halde (bunca delillerin huzuurundan) sonra hangi şey (haber verdiğin o ba's ve) ceza husuusunda sana yalan isnâd edebilir?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O hâlde (ey insan), bundan sonra sana dîni (hesab gününü) yalanlattıran nedir?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?


Çeviri : İbni Kesir

(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana ceza gününü yalanlatabilir?


Çeviri : Kadri Çelik

Öyleyse, (ey insan,) nedir bu ahlaki değerler sistemini yalanlamana yol açan?


Çeviri : Muhammed Esed

O halde seni din hususunda bundan sonra kim tekzîp edebilir?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Artık bütün bunlardan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?


Çeviri : Ömer Öngüt

-O halde, sana dini/hesap gününü yalan saydıran nedir?


Çeviri : Şaban Piriş

Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir?


Çeviri : Suat Yıldırım

Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir?


Çeviri : Süleyman Ateş

Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bundan sonra, ey insan, dini sana hangi şey yalanlatabilir?


Çeviri : Ümit Şimşek

Böyle iken dini sana ne yalanlatır?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk