52 / TUR - 23

يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

Orjinal

Yetenâzeûne fîhâ ke’sen lâ lagvun fîhâ ve lâ te’sîmun.

1. yetenâzeûne : çekişiyorlar, niza ediyorlar
2. fî-hâ : orada
3. ke'sen : kadeh
4. lâ lagvun : boş söz yoktur
5. ve lâ : ve olmaz, olmasın
6. te'sîmun : günaha girme

Çeviri : Transliteral

Ve birbirlerine öyle bir kadeh sunarlar ki içtikleri şarabın sonucunda ne boş şeylerden bahsediş var, ne günaha giriş.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Orada birbirlerine öyle kadeh sunarlar ki, içtikleri şarabın etkisinden, ne boş şeylerden bahsetme var, ne de günaha sokma.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.


Çeviri : Adem Uğur

Onda, sarhoşlatıp ne düşünüp söylediğini bilmez hâle getirmeyen içkiler kapışırlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Cennet’te birbirlerine boş konuşturmayan, saçmalamaya sevk etmeyen, bile bile günaha sokmayan, dolu kadehler sunarlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama ne de günâha sokma vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda ne 'boş ve saçma bir söz', ne günaha sokma yoktur.


Çeviri : Ali Bulaç

Orada birbiriyle kadeh çekiştirirler ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne bir günaha sokma...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar; ama burada kötü söz de yoktur, günah işleme de.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Orada kadeh tokustururlar; fakat bunda ne bir sacmalama, ne de bir gunaha girme vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Orada kadeh tokuştururlar ki bunda ne bir boşanlamsız saçmalama, ne de günaha sokma vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Orada, boş söz söyletmeyen (içilince sarhoş etmeyen), günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Orada kadeh tokuştururlar; fakat bunda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Orada birbirlerinden kadeh kapışırlar, onda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Orada bir peymâne çekiştirirler ki ne bir saçmalama vardır onda ne bir günaha sokma


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Orada kadeh teati ederler ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de bir günaha sokma!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Orada bir kadehi kapışırlar fakat onda ne saçmalama vardır, ne de günaha sokma.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda ne 'boş ve saçma bir söz' ne günaha sokma vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Orada birbirleriyle öyle kadeh çekişirler ki! Onda ne bir saçmalama, ne de bir günâha sokma yokdur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Orada (neş’e ile) birbirlerine kadeh çekişirler (verip alırlar); onda (onun içiminde)ne boş bir söz, ne de bir günâha sokma vardır (sarhoş etmez).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Orada öyle bir kadehi devrederler ki; onda, bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.


Çeviri : İbni Kesir

Orada kadeh kaldırırlar, orada (içtikleri şarap ile) ne boş söz söylerler ne de günaha girerler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Orada bir kadehi kapışır çekişirler; onda ne saçma bir söz, ne de bir günaha sokma vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

ve orada, (cennette), birbirlerine, boş konuşturmayan ve günaha sokmayan kaseler uzatacaklar.


Çeviri : Muhammed Esed

(22-23) Ve onlara arzu edeceklerinden bir meyve ile ve bir et ile imdat etmişizdir. Ve orada bir kâseyi teatide bulunurlar, onda ne bir saçma söz vardır ve ne de bir günah.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Orada birbirlerinden kadeh alıp verirler. Amma onu içenler ne boş bir söz söylerler, ne de günaha girerler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Orada birbirlerine kadeh sunarlar. Orada saçmalama yoktur. Günaha sokma yoktur.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlar orada içecek kadehleri kapışırlar ki bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Orada bir kadeh kapışırlar ki içinde ne saçmalama var, ne de günâha sokma.


Çeviri : Süleyman Ateş

Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda, ne 'boş ve saçma bir söz', ne de bir günaha sokma yoktur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Orada öyle kadehler kapışmaktadırlar ki, içene ne boş söz söyletir, ne onu günaha sokar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Orada bir kadeh tokuştururlar ki, içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk