52 / TUR - 27

فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ

Orjinal

Fe mennallâhu aleynâ ve vekânâ azâbes semûm(semûmi).

1. fe menne : şimdi, oysa, lütufta bulundu
2. allâhu : Allah
3. aleynâ : bize
4. ve vekâ-nâ : ve bizi korudu
5. azâbe : azap
6. es semûmi : hücrelere işleyen kavurucu ateş

Çeviri : Transliteral

Derken Allah lûtfetti bize ve korudu bizi tâ iliklere işleyen sam yelinin azâbından.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah bize bol bol lütufta bulundu da, ta iliklere işleyen cehennem azabından korudu.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.


Çeviri : Adem Uğur

"Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem ateşi) Semum'un (insan bedeninin gözeneklerinden geçen zehirleyici dumansız ateş; mikrodalga radyasyon) azabından korudu!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Allah bize lütfetti de, vücuda işleyen, kavurucu cehennem azâbından bizi korudu.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah bize lutfetti de bizi delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen azaptan korudu.


Çeviri : Ahmet Varol

"Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu."


Çeviri : Ali Bulaç

Artık Allah bize lütûf buyurdu ve bizleri o ateşin azabından korudu.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(26-28) «Dogrusu bundan once ailemizin yaninda bile korku icindeydik; Allah lutfedip bizi kavurucu azabdan korudu; dogrusu bundan once de O'na yalvariyorduk; suphesiz O, iyilik yapandir, aciyandir» derler.*


Çeviri : Bekir Sadak

Allah, bize bol lûtufta bulundu da Cehennem'in kavurucu azabından korudu.


Çeviri : Celal Yıldırım

(26-27) Şöyle derler: “Biz, bundan önce (dünyada) ailemizle birlikte (azaptan ve Allah'a karşı gelmekten) sakınırdık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(26-28) 'Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır' derler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

'ALLAH bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu.'


Çeviri : Edip Yüksel

Bakınız Allah bize lûtfetti ve bizleri o semûm azâbından korudu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah bize lutfetti ve bizleri o semum (kavurucu) azabından korudu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Şimdi Tanrı, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu."


Çeviri : Gültekin Onan

«İşte Allah bize (mağfiret ve rahmetini) lûtfetdi. Bizi sâm yeli azabından korudu».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'İşte Allah bize lûtfetti de (derilerden içeri) nüfûz edici o azabdan bizi korudu!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah; bize, lutfetti de bizi gözeneklere işleyen o Semum azabından korudu.


Çeviri : İbni Kesir

Şimdi Allah bizi ni’metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve bizi, iliklere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu.”


Çeviri : Kadri Çelik

ve bu durumdayken Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve (çaresizliğin) yakıcı fırtınalarının azabından bizi korudu.


Çeviri : Muhammed Esed

(27-28) «Şimdi Allah Teâlâ bizim üzerimize lütuf ve ihsanda bulundu ve bizi o Semûm azabından vâkiye buyurdu. Şüphe yok ki, biz evvelce O'na dua eder olmuştuk. Muhakkak ki o, vaadinde sâdıkdır, çok esirgeyicidir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azabtan korudu.


Çeviri : Şaban Piriş

(26-27) "Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Allâh bize lutfetti de bizi o delikçiklere işleyen azâbdan korudu."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve bizi, 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Rabbimiz lütfetti de iliklere kadar işleyen azaptan bizi korudu.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk