52 / TUR - 33

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ

Orjinal

Em yekûlûne tekavveleh(tekavvelehu), bel lâ yû’minûn(yû’minûne).

1. em : yoksa, veya
2. yekûlûne : derler
3. tekavvele-hu : onu kendisi uydurup söyledi
4. bel : hayır, bilâkis
5. lâ yû'minûne : inanmazlar

Çeviri : Transliteral

Yoksa onu kendisi uyduruyor mu diyorlar? Hayır, inanmamışlardır onlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa onlar, bu Kur'ân'ı kendisi uydurmuştur mu diyorlar. Hayır, aksine onlar gerçeği biliyor, ama inanmak istemiyorlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yahut "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.


Çeviri : Adem Uğur

Yoksa "Onu uyduruyor" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yoksa: 'Onu, Kur’ân’ı Muhammed uydurdu.' mu, diyorlar. Aksine, onlar gerçeği biliyorlar, ama iman etmeyecekler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yoksa: 'Onu kendisi uydurup söyledi' mi diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Yoksa: "Onu kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır; onlar iman etmiyorlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Yoksa, o Kur’an’ı kendisi mi uydurub söyledi diyorlar? Hayır, (iş dedikleri gibi değil, sırf inad ve inkârlarından dolayı) iman etmezler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Yoksa, “onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? Hayır! Onlar inanmıyorlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Yahut: «Onu kendi uydurdu» diyorlar oyle mi? Hayir, inanmiyorlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Yoksa bunu (Kur'ân'ı) kendisi mi uydurup söyledi diyorlar ? Hayır, onlar inanmazlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ya da: “O Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) inanmıyorlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yoksa “O Kur’an’ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Yahut: 'Onu kendi uydurdu' diyorlar öyle mi? Hayır, inanmıyorlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yahut «Onu kendisi uydurdu!» mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yoksa, 'Onu kendi uydurdu' mu diyorlar? Hayır, onlar inanmazlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Yoksa onu (o Kur'anı) kendisi uydurmakta mı diyorlar? Hayır kendileri inanmazlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa «Onu kendisi uydurmakta» mı diyorlar? Hayır, kendileri inanmazlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? Hayır onlar inanmıyorlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yoksa: "Onu kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar. Hayır; onlar inanmıyorlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Yahud onu kendisi mi uydurub söyledi diyorlar? Hayır, onlar îman etmezler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Yoksa: 'Onu (Kur’ân’ı, kendisi) uydurdu!' mu diyorlar? Hayır! (Onlar) îmân etmezler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yoksa; onu kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.


Çeviri : İbni Kesir

Yahut: “Onu kendisi uydurup söyledi.” mi diyorlar? Hayır, onlar îmân etmezler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yoksa, “Onu kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.


Çeviri : Kadri Çelik

Yoksa onlar: "Bu (mesaj)ı kendisi uydurmuştur!" mu diyorlar? Hayır, tersine, onlar (gerçeği biliyor, ama) inanmak istemiyorlar!


Çeviri : Muhammed Esed

(33-34) Yoksa diyorlar mı ki: «Onu kendisi uydurdu?» Hayır. İmân etmezler. Haydi onun misli bir söz getiriversinler, eğer doğru sözlü kimseler oldu iseler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa: "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Yahut Kur’ân’ı "kendi uydurdu" mu diyorlar? Hayır! Onlar bu iddialarında samimî değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da onun için bu kabîl sözler sarf ediyorlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Yoksa: «Onu kendisi uydurup söyledi» mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yahut 'Onu kendisi uydurdu' mu diyorlar? Doğrusu, buna onlar da inanmazlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yoksa, "Onu uydurdu" mu diyorlar! Hayır, iman etmiyorlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk