52 / TUR - 47

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Orjinal

Ve inne lillezîne zalemû azâben dûne zâlike ve lâkinne ekserehum lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

1. ve inne : ve hiç şüphesiz, muhakkak
2. li ellezîne zalemû : zulmedenlere
3. azâben : azap
4. dûne zâlike : bunlardan başka, bunların dışında
5. ve lâkinne : ve lâkin, fakat
6. eksere-hum : onların çoğu
7. lâ ya'lemûne : bilmiyorlar, bilmezler

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki zulmedenlere, bundan başka azap da var ve fakat çoğu bilmez.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek şu ki, yaratılış gayesi dışında yaşayanlara, öteki dünyadaki korkunç azaptan önce de sıkıntı, bunalım, kabir azabı gibi başka azaplar da vardır, ama çoğu bunun farkında değil.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki o zâlim olanlara oradakinden önce de bir azap vardır! Ne var ki onların çoğunluğu bilmezler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen zalimlere, müşriklere haksızlık edenlere, günahı, isyanı, Kur’ân’daki hükümleri inkârı alışkanlık haline getirenlere, âhiret azâbından önce korku zillet, açlık, hastalık, deprem, âfet gibi bir azap daha vardır. Fakat çokları bunun farkında değil.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz zalimler için bundan önce de bir azap var. Ancak onların çoğu bilmiyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz zulmedenlere bundan önce de bir azab vardır; ancak onların çoğu bilmiyorlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki o zalimlere (kâfirlere), bundan (ahiret azabından) önce de (kabirde veya Bedir savaşında) bir azab var; fakat pek çokları bilmezler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz, zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Zulmedenlere, suphesiz, bundan baska da azap vardir; fakat onlarin cogu bilmezler.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki, zâlimler için bundan başka da azâb vardır. Ama çoğu bunu bilmezler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Zulmedenlere, şüphesiz, bundan başka da azap vardır; fakat onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Zulmedenlere bunun dışında bir ceza daha vardır, fakat çokları bilmezler.


Çeviri : Edip Yüksel

O zulmedenlere ondan beride de bir azâb vardır velâkin pek çokları bilmezler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O zulmedenlere bundan başka da bir azap vardır. Fakat pek çokları bilmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz o zulmedenlere ondan başka da azab vardır. Fakat çokları bilmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Zulmedenlere, şüphesiz bundan başka da azab vardır; fakat onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz zulmedenlere bundan önce de bir azab vardır; ancak onların çoğu bilmiyorlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Muhakkak ki o zulmedenlere bundan evvel de bir azâb var. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve şübhesiz ki o zulmedenlere, bundan başka (dünyada da) bir azab vardır; fakat onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki o zulmedenlere; bundan başka da azab vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki zulmedenler için, bundan başka bir azap daha vardır ve lâkin onların çoğu bilmezler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz zulmetmekte olanlara, bundan önce de bir azap vardır; ancak onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki zulüm işlemeye şartlanmış olanları, (öteki dünyadaki korkunç azaptan) daha yakın bir azap beklemektedir ama çoğu bunun farkında değil.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve şüphe yok ki, zulmedenler için ondan mukaddem bir azab da vardır. Velâkin onların birçokları bilmezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ve o zulmedenlere şüphe yok ki bundan başka da azap vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Zalimler için bundan başka da azap vardır, fakat onların çoğu bilmezler.


Çeviri : Şaban Piriş

Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır; fakat onların çoğu bunu bilmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Zulmedenlere, bundan başka bir azâb da vardır. Fakat çokları bilmezler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, zulmetmekte olanlara, bundan önce de bir azab vardır; ancak onların çoğu bilmiyorlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Zulmedenler için ondan önce bir azap daha vardır; lâkin çoğu bilmiyor.


Çeviri : Ümit Şimşek

Zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çokları bilmiyorlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk