52 / TUR - 8

مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍ

Orjinal

Mâ lehu min dâfiin.

1. : olmadı
2. lehu : ona ait, onun
3. min dâfiin : defedecek kimse, uzaklaştırıp engel olacak

Çeviri : Transliteral

Onu bir defedip gideren bulunmayacak.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onu engelleyecek hiç birşey olmayacaktır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Adem Uğur

Onu geri çevirecek güç yoktur!


Çeviri : Ahmed Hulusi

O’na engel olacak hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ona engel olacak bir şey yoktur.


Çeviri : Ahmet Varol

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.


Çeviri : Ali Bulaç

Onu geri çevirecek hiç bir şey yoktur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Ona hiçbir engel yoktur.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onu savacak yoktur.


Çeviri : Bekir Sadak

Onu savacak bir güç yoktur.


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-8) (Musa'nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Mamur'a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe'ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-8) Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-8) Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onu engelleyecek hiç bir güç yoktur.


Çeviri : Edip Yüksel

Yoktur onu hiç bir def'edecek


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onu önleyecek biri yoktur!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ona engel olacak bir şey yoktur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.


Çeviri : Gültekin Onan

Onu defedecek (hiçbir şey de) yokdur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(6-8) Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki'(olacak)tır; onun için hiçbir def' edici yoktur!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onu engelleyecek yoktur.


Çeviri : İbni Kesir

Onu (azabı) defedecek yoktur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.


Çeviri : Kadri Çelik

ona hiç kimse engel olamaz.


Çeviri : Muhammed Esed

(8-9) Onun için bir defedici yoktur. O günde ki, gök bir çalkanışla çalkalanır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onu önleyecek hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onu geri gönderecek kimse yoktur.


Çeviri : Şaban Piriş

Onu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ona engel olacak bir şey yoktur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onu önleyecek kimse yoktur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk