56 / VAKIA - 60

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

Orjinal

Nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mes- bûkîn(mesbûkîne).

1. nahnu : biz
2. kaddernâ : hükmettik (kaderini tayin ettik), takdir ettik
3. beyne-kum : sizin aranızda
4. el mevte : ölüm
5. ve : ve
6. : olmadı
7. bi mesbûkîne : önüne geçilmiş olan

Çeviri : Transliteral

Biz takdîr ettik aranızda ölümü ve kimse geçemez önümüze bizim.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ölümü siz canlılar arasında, daima geçerli kıldık. Bu sebeple ölüme engel olabilecek ve bizim önümüze geçebilecek yoktur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.


Çeviri : Adem Uğur

Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmez!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Aranızda ölümü takdir eden, planlayan biziz. Bizim önümüze geçilemez, biz âciz duruma düşürülemeyiz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmiş değildir.


Çeviri : Ahmet Varol

Sizin aranızda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmiş değildir;


Çeviri : Ali Bulaç

Aranızda ölümü (ve ecelleri) biz takdir ettik; ve biz, dilediğimiz şeyi yerine getirmekten âciz de değiliz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(60-62) Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(60-61) Olumu aranizda Biz tayin ettik; sizi ortadan kaldirip benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediginiz sekilde var etmeyi dilesek kimse onumuze gecemez.


Çeviri : Bekir Sadak

Sizi (yok edip yerinize) benzerlerinizi getirmemize ve sizi bilemiyeceğiniz (şekil ve vasıfta) yaratıp ortaya çıkarmamıza karşı önümüze geçilecek de değiliz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ölümü aranızda takdir eden biziz. Hiç kimse bizim önümüze geçemez (bizi bu işten alıkoyamaz).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(60-61) Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.


Çeviri : Diyanet İşleri

(60-61) Ölümü aranızda Biz tayin ettik; sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek kimse önümüze geçemez.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Aranızda ölümünüzü önceden biz belirledik. Kimse bizi engelleyemez:


Çeviri : Edip Yüksel

Biz takdir ettik aranızda o ölümü ve bizim önümüze geçilmez


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Aranızda ölümü Biz takdir ettik ve Bizim önümüze geçilmez.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ölümü aranızda plânlayan biziz. Hiç kimse bizim önümüze geçemez.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir;


Çeviri : Gültekin Onan

(60-61) Aranızda ölüm (ün keyfiyyetini, zamaanını, mekânını ve ecellerin mıkdarını) biz (ta'yin ve) takdîr etdik ve biz — (sizi helak ederek) yerinize diğer benzerlerinizi getirmeniz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışda ve suretlerde tekrar peyda etmemiz hususunda — önüne geçilecekler de değiliz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(60-61) Ölümü aranızda biz takdîr ettik ve biz, (yerinize) benzerlerinizi (getirip, sizinle)değiştirmekten ve sizi bilemeyeceğiniz (başka) bir şekilde yaratmaktan önüne geçilecek (acze düşürülecek) olan kimseler değiliz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Biz, takdir ettik aranızda ölümü. Ve Biz, önüne geçilecekler de değiliz.


Çeviri : İbni Kesir

Sizin aranızda ölümü Biz, Biz takdir ettik. Ve Biz, önüne geçilmiş (veya geçilebilecek) olan değiliz (bu takdirimizi kimse bozamaz).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir.


Çeviri : Kadri Çelik

Ölümün sizin aranızda (her zaman geçerli) olmasını emrettik: ama hiçbir şey Bizi alıkoyamaz


Çeviri : Muhammed Esed

Sizin aranızda ölümü Biz takdir ettik ve Biz önüne geçilmiş olanlar değiliz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Aranızda ölümü takdir eden biziz! Önümüze de geçilemez.


Çeviri : Şaban Piriş

(60-61) Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir (kimse ölüme engel olamaz).


Çeviri : Süleyman Ateş

Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Aranızda ölümü takdir eden Biziz. Kimse Bizi alıkoyacak değildir:


Çeviri : Ümit Şimşek

Ölümü aranızda biz takdir ettik. Biz önüne geçilecekler değiliz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk