56 / VAKIA - 65

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

Orjinal

Lev neşâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn(tefekkehûne).

1. lev : eğer, ise
2. neşâu : dileriz
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. cealnâ-hu : onu kıldık
5. hutâmen : kuru ot, çer çöp
6. fe zaltum tefekkehûne : o zaman siz faydalanamazdınız, şaşırıp kalırdınız

Çeviri : Transliteral

Dilersek elbette onu kurutup çer çöp haline getirirdik de şaşırır kalır, nâdim olur dururdunuz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü dileseydik, onu olgunlaşmadan kuru bir çöpe döndürürdük ve siz hayret ve dehşet içinde kalırdınız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.


Çeviri : Adem Uğur

Eğer dileseydik onu elbette kuru - cansız bitki kılardık da, şaşar kalırdınız!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sünnetimizin, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, onu kuru bir çöp haline getirirdik. Şaşırır, hayret eder dururdunuz!


Çeviri : Ahmet Tekin

Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık siz de şaşırıp kalırdınız.


Çeviri : Ahmet Varol

Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar kalırdınız.


Çeviri : Ali Bulaç

Dileseydik o ekini çörçöp haline getirirdik de şöyle gevelerdiniz:


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(65-67) Dilersek Biz onu cercop yapariz, sasar kalirsiniz da soyle dersiniz: «Dogrusu borc altina girdik, hatta yoksun kaldik".


Çeviri : Bekir Sadak

istesek onu çer-çöp yapardık da siz de şaşırıp kalırdınız..


Çeviri : Celal Yıldırım

(65-67) Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde (şöyle) geveleyip dururdunuz: “Muhakkak biz çok ziyandayız (emeklerimiz boşa gitti). Hatta büsbütün yoksun bırakıldık!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:


Çeviri : Diyanet İşleri

(65-67) Dilersek Biz onu çerçöp yaparız, şaşar kalırsınız; 'Doğrusu borç altına girdik, hatta yoksun kaldık'.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dileseydik onu samana çevirirdik de siz şaşardınız:


Çeviri : Edip Yüksel

Onları elbet bir çöpe çeviriverdik de şöyle geveler dururdunuz:


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Dilesek onları elbette bir çöpe çevirirdik de ağzınızda şöyle geveler dururdunuz:


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer isteseydik o ekinlerinizi ot kırıntılarına dönüştürürdük de şaşakalırdınız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar kalırdınız.


Çeviri : Gültekin Onan

Eğer dileseydik muhakkak ki onu (tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz de şaşakalırdınız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Dileseydik onu elbette kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dilersek Biz, onu çörçöp yaparız da şaşar kalırsınız.


Çeviri : İbni Kesir

Eğer Biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık (yapardık). O zaman siz şaşırıp kalırdınız.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık da böylelikle şaşar kalırdınız.


Çeviri : Kadri Çelik

(Çünkü,) dileseydik, onu kuru bir çöpe döndürürdük ve siz hayret (ve dehşet) içinde kalırdınız:


Çeviri : Muhammed Esed

Eğer dilese idik onu elbette bir ot kırıntısı yapardık. Artık siz, şaşırır dururdunuz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Eğer isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız.


Çeviri : Ömer Öngüt

Dilersek, onu çör çöp yaparız da şaşırıp kalırsınız.


Çeviri : Şaban Piriş

Eğer isteseydik onu kuru çöp haline getirirdik, siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz:


Çeviri : Suat Yıldırım

Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık, sızlanıp dururdunuz:


Çeviri : Süleyman Ateş

Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar kalırdınız.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Dileseydik onu kupkuru çöp yapardık da geveler dururdunuz:


Çeviri : Ümit Şimşek

Dileseydik, onu kuru bir çöp haline getirirdik de başlardınız şu şekilde gevelemeye:


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk